Diversitetsbarometeret 2024
Udgivelse af Diversitetsbarometeret 2024 og tillæg om herkomst  

Hvert år udgiver Tænketanken EQUALIS Diversitetsbarometeret, som på tværs af fem hovedtemaer og 22 indikatorer tager temperaturen på, hvordan det står til med ligestilling og diversitet på det danske arbejdsmarked.  

Med Diversitetsbarometeret undersøger vi repræsentation mellem kønnene inden for uddannelse og karriere, arbejdsmiljø, arbejdsmarkedstilknytning, ansvar og ledelse samt indkomst og formue.  

De tværgående hovedkonklusioner for Diversitetsbarometeret 2024 lyder: 

  1. Manglende udvikling i ligestilling det seneste år  
  1. Lidt flere kvinder i toppositioner – men kun i store virksomheder og i hovedstadsområdet 
  1. Flest kvinder oplever trivselsudfordringer på arbejdet. Det påvirker deres karriereforløb 

Igen i år inddrager vi desuden praksiseksempler på, hvordan erhvervslivet arbejder med at skabe mere ligestilling og diversitet på egen arbejdsplads. Dette års casepartnere er Grundfos, TotalEnergies og Ørsted.  

I år har vi desuden udvidet barometeret med et tillæg, hvor vi tegner et billede af, hvordan det danske arbejdsmarked ser ud, hvis vi zoomer ind på personer med anden herkomst end dansk. 

Her lyder de tværgående hovedkonklusioner: 

  1. Diversiteten i de øverste ledelseslag er mangelfuld i både den offentlige og den private sektor  
  1. Uligheden mellem mænd og kvinder er størst blandt personer med dansk oprindelse  
  1. Datakombinationer på herkomst og køn er mangelfulde 

Du kan læse hele Diversitetsbarometeret 2024 og tillægget om herkomst her: Diversitetsbarometer

Diversitetsbarometeret er finansieret af Spar Nord Fonden, Deloitte bidrager med dataarbejde, mens Djøf er i år partner på tillægget om herkomst.