Om EQUALIS

Om EQUALIS

Tænketanken EQUALIS er Danmarks uafhængige tænketank for ligestilling og kønsdiversitet

EQUALIS er en non-profit og politisk samt kommercielt uafhængig tænketank.

Vi arbejder vidensbaseret, løsningsorienteret og partnerskabssøgende. EQUALIS fokuserer på ligestilling mellem kønnene i et intersektionelt perspektiv, samt på opnåelse af kønsdiversitet i de arenaer af samfundet, der har relation til og betydning for arbejdsmarkedet.

Tænketanken EQUALIS blev etableret i juni 2022 med støtte fra Spar Nord Fonden, som støtter fællesskaber der mærkes og dermed deler vores vision om et ligestillet samfund, hvor alle, uanset køn, har lige muligheder til gavn for Danmark. Et bærende element i dette arbejde, er at bygge bro mellem teori og praksis på ligestillingsområdet, så viden og forskning bæres ud der, hvor den kan gøre den største forskel på arbejdsmarkedet og blandt politiske beslutninger.

Vores vision

Vores vision er at muliggøre et ligestillet samfund, hvor alle, uanset køn, har lige muligheder til gavn for Danmark. Vi vil sikre forandring af de strukturelle og kulturelle barrierer, der eksisterer for lige muligheder på arbejdsmarkedet.

Vores mission

EQUALIS arbejder med viden, der forandrer. Vi er den samlede videns-partner for beslutningstagere på tværs af det danske samfund.

EQUALIS skaber viden, der driver dialog, og dialog, der driver handling. Handling, der leder frem til opnåelsen af vores vision. Dette gør vi gennem aktiviteter, der er fokuseret i tre overordnede områder: 

Viden

Af egen drift og i samarbejde med vores partnere udarbejder EQUALIS viden og analyser. 

EQUALIS kuraterer og genererer konkret, danskbaseret viden, der søger at lukke videnshuller og bygge bro til handling.

Handling

EQUALIS arbejder policybaseret ved at bringe viden og handling til offentlig debat og de beslutningstagere, der kan og skal fremme nødvendig forandring. 

Partnerskaber

EQUALIS indgår partnerskaber og igangsætter analyser med erhvervsliv, offentlige institutioner og organisationer, der ønsker at skabe forandring på dagsordenen.

Vores målgrupper

EQUALIS er videnspartner for målgruppen af beslutningstagere i danske virksomheder, offentlige arbejdspladser, fonde og politik.

Politiske beslutninger eksisterer i dialog med stemmer fra erhvervslivet og offentlige organisationer. Den offentlige debat indtager også en stemme i det politiske beslutningsrum.

Det gælder særligt på ligestillingsspørgsmål i relation til arbejdsmarkedet. Derfor skal handling og forandring ske i partnerskaber på tværs af EQUALIS’ målgrupper.