Advisory Board

Advisory Board

EQUALIS’ advisory board er sammensat af forskere, som alle har ekspertviden indenfor arbejdet med kønsligestilling og diversitet i relation til arbejdsmarkedet og samfundet. De bidrager til sikring af et højt fagligt niveau i EQUALIS’ arbejde i forbindelse med videns generering og konkrete analyser.

Nina
Smith

Advisory Board Forperson

Professor
Økonomi, Aarhus Universitet

Forskningsområder

 • Arbejdsudbud og skattepolitik
 • Familie-venlige politikker og kvinders karriere
 • Kvinder i topledelse og virksomheders økonomiske performance

Jakob Egholt
Søgaard

Advisory Board medlem

Adjunkt
Økonomi, Københavns Universitet

Forskningsområder

 • Offentlig økonomi
 • Arbejdsmarkedsøkonomi
 • Barselseffekter

Christian
Groes

Advisory Board medlem

Antropolog, kønsforsker og foredragsholder, Roskilde Universitet

Forskningsområder

 • Køn, krop og seksualitet
 • Magt og køn
 • Me Too bevægelsen 

Birthe
Larsen

Advisory Board medlem

Lektor
Økonomi, Copenhagen Business School

Forskningsområder

 • Kønsulighed
 • Arbejdsmarkedsøkonomi, makroniveau
 • Ligeløn og inflation 

Sara Louise
Muhr

Advisory Board medlem

Professor
Diversitet & Ledelse, Copenhagen Business School

Forskningsområder

 • Organisationsteori
 • Ledelse
 • Køn, diversitet og inklusion

Vibeke Lehmann
Nielsen

Advisory Board medlem

Professor 
Statskundskab, Aarhus Universitet

Forskningsområder

 • Demokrati og magt
 • Offentlig ledelse
 • Køn og magt

Philip
Rosenbaum

Advisory Board medlem

Adjunkt
Økonomi, Copenhagen Business School

Forskningsområder

 • Barselsorlov og barselsvilkår
 • Graviditet og moderbyrden
 • Arbejdsmarkedsøkonomi

Michael Nebeling Petersen

Advisory Board medlem

Lektor 
Kønsforskning, Københavns Universitet

Forskningsområder

 • Intersektioner mellem seksualitet, køn, race og nationalt tilhørsforhold
 • Magt, identitet og kultur
 • Intimitetskulturer på digitale og sociale medie

Anette Borchorst

Advisory Board medlem

Professor Emerita
Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Forskningsområder

 • Ligestillings- og kønsforskning
 • Barselsorlov, køn og ledelse
 • Seksuel chikane og #metoo