Partnerskaber

Partnerskaber

Tænketanken EQUALIS er en politisk og kommercielt uafhængig non-profit tænketank, der går forrest i kampen for et mere ligestillet arbejdsmarked i Danmark, hvor alle har lige muligheder. Men den dagsorden kan vi ikke sætte alene. Vi har brug for partnere, der deler vores vision. 

EQUALIS’ partnere er virksomheder og organisationer, der ligesom os tror på, at uafhængige og metodisk solide analyser og undersøgelser er vejen mod et mere ligestillet arbejdsmarked. Som partner i EQUALIS er du og din organisation både med til at tage ansvar for Danmarks fremtidige arbejdsmarked, samtidig med, at I får adgang til en række særlige muligheder. Større strategiske partnerskaber er en væsentlig del af EQUALIS’ arbejde og indsatser, og aftales individuelt, hvorimod mindre partnerskaber følger honorar, som præsenteret på siden, og kan tegnes direkte her på hjemmesiden. 

Hvad får I ud af at være partner med EQUALIS?

Større strategiske partnerskaber indgås om projekter eller andre individuelt tilpassede aftaler.

Partnerskaber med honorar, som nævnt nedenfor, giver særlig adgang til følgende aktiviteter og fordele:

 • Gratis oplæg: Gratis oplæg om den viden, tænketanken opbygger (som ellers er underlagt honorar)

 • Gode eksempler: Mulighed for at bidrage til dataindsamling, hvor tænketanken ser mod partnere for gode eksempler og ekspertviden, der bør videreformidles

 • Analyseideer: Bidrage til at identificere videnshuller, så I sammen med andre virksomheder kan få den viden, I har brug for til at træffe bæredygtige beslutninger for diversitet og ligestilling

 • Eksklusiv viden: Blive orienteret om analyser og initiativer, inden de offentliggøres, så I får de bedste muligheder for at anvende tænketankens arbejde i egen organisation og ekstern kommunikation

 • Arrangementer og konferencer: Deltage gratis i debatter og arrangementer kun for partnere om, hvordan vi sammen kan bidrage til at gøre det danske arbejdsmarked til et sted med lige muligheder

 • Netværk: Være en del af netværk, som går på kryds og tværs af virksomheder, organisationer samt interesse- og brancheorganisationer

 • Logo-bytte: Adgang til brug af EQUALIS logo i egne kanaler samt bliver sat på EQUALIS’ liste over partnere

Ønsker I at støtte EQUALIS’ arbejde, er følgende støttemuligheder tilgængelige for et års partnerskab:

 • Virksomheder og organisationer (med over 300 medarbejdere)
  Kr. 60.000

 • Mellemstore virksomheder og organisationer (med 100 – 299 medarbejdere)
  Kr. 40.000

 • Virksomheder og organisationer (med op til 99 medarbejdere)
  Kr. 10.000

 • Små øvrige organisationer, såsom NGO’er, diversitetskonsulenter mv.
  Kr. 1.000

 • Videnspersoner og individer med interesse
  Kr. 350

Note: Virksomheder kan få fradrag for velgørenhed. Satsen for fradraget varierer dog afhængig af virksomhedstype med maksimale grænser. Der gælder ikke nogen øvre grænse for din virksomheds fradrag for bidrag til velgørende formål, hvis bidraget kan anses for en almindelig driftsomkostning eller for en reklameudgift. Læs mere på skat.dk.

Nuværende partnerskaber

Tænketanken EQUALIS er en politisk og kommerciel uafhængig non-profit tænketank, der går forrest i kampen for et mere ligestillet arbejdsmarked i Danmark, hvor alle har lige muligheder. Men den dagsorden kan vi ikke sætte alene. Vi har brug for partnere.

Bliv partner

Tænketanken EQUALIS er en politisk og kommercielt uafhængig non-profit tænketank, der går forrest i kampen for et mere ligestillet arbejdsmarked i Danmark, hvor alle har lige muligheder. Men den dagsorden kan vi ikke sætte alene. Vi har brug for partnere.