EQUALIS er tænketanken, der fremmer kønsligestilling og diversitet gennem viden, handling og partnerskaber

VORES INDSATSER

“Danmark har brug for en brobyggende aktør på ligestillingsdagsordenen, der står på et stærkt fundament af viden, der kortlægger og adresserer årsager med vidensbaserede løsninger.”

— Lars Rasmussen
Forperson, EQUALIS

“Danmark har brug for en brobyggende aktør på ligestillings-dagsordenen, der står på et stærkt fundament af viden, der kortlægger og adresserer årsager med vidensbaserede løsninger.”

— Lars Rasmussen
Forperson, EQUALIS

Seneste nyt

Vil du være med til at nedbryde de strukturelle og kulturelle barrierer for ligestilling og diversitet, som eksisterer i vores samfund og erhvervsliv? Så er det dig, vi leder efter! EQUALIS er Danmarks uafhængige tænketank for ligestilling og kønsdiversitet. Vi arbejder uafhængigt af politiske og kommercielle interesser for at fremme politiske rammevilkår, der understøtter behovet for øget ligestilling og diversitet - i erhvervslivet, på uddannelser, i civilsamfundet og i hjemmet.

Den 23. november 2022 vedtog EU et direktiv om kønskvoter i bestyrelser for børsnoterede virksomheder med mindst 250 ansatte. Det betyder, at Danmark og de øvrige medlemslande ved udgangen af 2024 skal give Kommissionen besked om, hvordan virksomhederne vil blive sanktioneret, hvis de ikke lever op til reglerne. Derudover skal medlemslandene beslutte, hvordan direktivet skal indskrives i egen lovgivning. Med dette korte inspirationskatalog samler tænketanken EQUALIS op på, hvordan EU selv, medlemslandene og andre associerede lande forholder sig til sanktionering af børsnoterede virksomheder, der ikke lever op til de måltal, der sættes.

Det danske ligestillingsarbejde skal styrkes. Ligestillingsministeriet har behov for en ordentlig muskel at arbejde med. Danmark har brug for et regulært ligestillingsråd bestående af uafhængige eksperter, som skal rådgive Ligestillingsministeriet og regeringen og have styr på al den viden vi har, og den vi mangler på området, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med ikke bare formel men reel ligestilling. Derfor er EQUALIS gået sammen med Lederne omkring en 8. marts kampagne: Giv ligestilling en ordentlig muskel!

Partnerskaber

Tænketanken EQUALIS er en politisk og kommerciel uafhængig non-profit tænketank, der går forrest i kampen for et mere ligestillet arbejdsmarked i Danmark, hvor alle har lige muligheder. Men den dagsorden kan vi ikke sætte alene. Vi har brug for partnere.

NUVÆRENDE PARTNERE