Skip to content

Danmark skal have flere kvinder i ledelse

– det kræver vidensbaserede løsninger og forbedrede rammevilkår

FORSIDE

Viden og analyser

EQUALIS tilvejebringer konkret, danskbaseret viden, der kobler diversitet og ligestilling til gevinster for erhvervslivet og samfundsøkonomien

Analyserer de økonomiske konsekvenser af manglende udnyttelse af al talent i erhvervslivet

Analyserer hvilke barrierer, der står i vejen for, at både kvinder og mænd får mulighed for at bringe deres fulde potentiale i spil

FORSIDE

Policy

EQUALIS arbejder policybaseret og bringer ny viden og forskning ud til de samfundsaktører, der kan fremme kvinders adgang ledende positioner i erhvervsliv og samfund

Udarbejder forslag til lovændringer og ændrede rammevilkår

Påvirker gennem den offentlige debat og løbende dialog og samarbejde 

FORSIDE

Partnerskaber

EQUALIS indgår partnerskaber med erhvervsliv, offentlige institutioner og organisationer, der ønsker at fremme og bidrage til  konkrete løsninger og handlinger

EQUALIS indgår samarbejder om konkrete analyser, kampagner og arrangementer

Igangsætter initiativer der fremmer viden og debat om barriererne for lige muligheder

Bestyrelse

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen er forperson i EQUALIS’ bestyrelse. Desuden bestyrelsesformand i Coloplast, Lundbeck og Igenomix. Bestyrelsesmedlem Københavns Universitet. Formand for DIs Mangfoldighedsudvalg. Tidligere mangeårig direktør i Coloplast.

Agnete Gersing

Agnete Gersing

Agnete Gersing er medlem af bestyrelsen. Agnete Gersing er direktør i Agnete Gersing Consulting der har fokus på ledelsesrådgivning. Hun er tidligere departementschef i Uddannelses- og Forsningsministeriet samt direktør på Herlev og Gentofte Hospital. 

Tine Lund-Bretlau

Tine Lund-Bretlau

Tine Lund-Bretlau er medstifter og næstforperson i bestyrelsen. Tine Lund-Bretlau er partner i White Cloud. Hun er tidligere særlig rådgiver for Marianne Jelved, kommunikationschef i Femern A/S og Børns Vilkår. 

Michael Slavensky Dahl

Michael Slavensky Dahl

Michael Slavensky Dahl er medlem af bestyrelsen. Michael Slavensky Dahl er professor i iværksætteri og organisationer og forsker blandt andet i karriereforløb og kønsulighed ved Handelshøjskolen, Aalborg Universitet. Han er tillige formand for Spar Nord Fonden.

Sekretariat

Cecilie Struch Drøhse

Cecilie Struch Drøhse

Cecilie Struch Drøhse er medstifter og direktør i EQUALIS.  Hun begyndte sin juridiske karriere hos Kammeradvokaten og har rådgivet departementschefer, topledelser og bestyrelser i Miljøministeriet og senest i Rejsekort & Rejseplan som Sekretariatschef. 

Malene Brandt

Malene Brandt

Malene Brandt er medstifter og ansvarlig for partnerskaber. Hun er kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte Kommune. Malene har tidligere været forretningsudvikler og digital direktør hos TV 2, Bates og Berlingske, samt Corporate Relationship Manager og CSR-rådgiver hos bl.a. Røde Kors og WWF Verdensnaturfonden.