EQUALIS går sammen med KvindeKompaniet, Female Leadership Academy & Rollemodeller for alle om kildeportalen DiverseEksperter.dk - en database der gør kvindelige og non-binære eksperter tilgængelige for journalister og andre interessenter.
EQUALIS bidrager til udviklingen af kildeportalen “DiverseEksperter”, med KvindeKompagniet og Female Leadership Academy

“Under den netop overståede valgkamp fik mandlige politiske kommentatorer cirka 70 pct. af omtalen, mens deres kvindelige kollegaer måtte nøjes med omkring 30 pct.” Sådan skriver Tine Brødegaard Hansen ved Kforum i en nylig artikel, som også Tænketanken EQUALIS’ næstforperson Tine Lund-Bretlau har udtalt sig til. 

Fundet er ikke overraskende. Danmark har tre gange deltaget i den internationale undersøgelse om ligestilling i medierne: “Who Makes The News?”. I undersøgelsen i 2020 konstaterede lektor Hanne Jørndrup om danske forhold, at:

  • Andelen af kvindelige nyhedskilder og -aktører er steget fra 25% i 2015 til 35% i 2020 
  • Kvinder er i mindre grad end tidligere brugt som ekspertkilder. Hvor hele 38 % af ekspertkilderne i 2015 var kvinder er den andel nu faldet til 25 %. 
  • Det er langt overvejende yngre og midaldrende kvinder, der optræder i nyhederne. Blandt nyhedskilder, der har rundet de 50 år, er en meget lille andel kvinder.  
  • De danske resultater ikke viser klare indikationer på, at der skulle være en ensrettet bevægelse mod stadig stigende kønslig repræsentation i nyhedsbilledet. 

En fair repræsentation i mediebilledet er lig med, at flere gruppers viden og erfaringer kommer i spil. Det skaber en bredere, mere repræsentativ, og dermed bedre samfundsdebat, der formår at løfte flere synspunkter og nuancere samfundets vilkår for alle mennesker.

Netop derfor er vi glade for at kunne dele, at vi har meldt os på banen for at bidrage til kildeportalen “DiverseEksperter”, med KvindeKompagniet og Female Leadership Academy. 

Lancering bliver i foråret 2023 – og vi glæder os meget til at dele mere.