Gine Maltha Kampmann er en af de dygtige og fremadstormende unge på Berlingskes Talent 100-liste.

UDGIVET

5. marts 2023

SKREVET AF

EQUALIS
Talent 100 – Med Gine i front har førende tænketank introduceret diversitetsbarometeret

Gine Maltha Kampmann er direktør i Danmarks første tænketank inden for ligestilling og diversitet, EQUALIS. Her har hun introduceret et helt nyt værktøj, der skal øge ligestillingen på arbejdsmarkedet.

Hvor langt er Danmark fra at opnå reel ligestilling mellem kønnene på arbejdsmarkedet?

Det spørgsmål vil Gine Maltha Kampmann have svar på. For før vi kan gøre noget ved problemet, er vi nødt til at anerkende, det er der. Og det skal være baseret på evidens og fakta og ikke anekdoter.

Sådan lyder det fra det 30-årige talent, som sidder i spidsen som direktør for Danmarks første tænketank for kønsligestilling og diversitet, Tænketanken EQUALIS.

“Gine kan drive forandring på et område – ligestilling og diversitet på arbejdsmarkedet – der om noget trænger til en samlende aktør, der kan tilvejebringe evidensbaseret viden og faktuel debat,” skriver Tine Lund-Bretlau, der er næstforperson i tænketanken.

“Vi har en høj grad af ligestilling mellem kønnene, vi har et stærkt erhvervsliv og velordnede forhold på arbejdsmarkedet.”

Sådan konkluderede Finansministeriet i regeringens seneste handleplan for FNs verdensmål – og den konklusion fik Gine Maltha Kampmann til at få kaffen galt i halsen og bekræftede det problem, hun selv mener, der er.

I et debatindlæg i Børsen i februar skriver hun, at netop det er et eksempel på, hvordan vi i Danmark bruger for lidt data, når vi definerer og arbejder med ligestillingsudfordringer. Det vil hun lave om på.

Og en af de helt store opgaver, som hun i den forbindelse har stået i spidsen for, er introduktionen af diversitetsbarometeret, som skal give en målbar status for Danmarks arbejde med ligestilling på arbejdspladsen samt komme med anbefalinger til, hvordan det kan øges.

Trods hendes unge alder har hun allerede en fortid som leder inden for regional forretningsudvikling hos VELUX, tidligere områdeleder i Rambøll og en kandidat i statskundskab.

Og nu vil hun bruge den erfaring til at skabe mere ligestilling i det danske erhvervsliv som direktør i EQUALIS.

Artiklen blev først bragt på berlingske.dk

SENESTE

Vil du være med til at nedbryde de strukturelle og kulturelle barrierer for ligestilling og diversitet, som eksisterer i vores samfund og erhvervsliv? Så er det dig, vi leder efter! EQUALIS er Danmarks uafhængige tænketank for ligestilling og kønsdiversitet. Vi arbejder uafhængigt af politiske og kommercielle interesser for at fremme politiske rammevilkår, der understøtter behovet for øget ligestilling og diversitet - i erhvervslivet, på uddannelser, i civilsamfundet og i hjemmet.

Den 23. november 2022 vedtog EU et direktiv om kønskvoter i bestyrelser for børsnoterede virksomheder med mindst 250 ansatte. Det betyder, at Danmark og de øvrige medlemslande ved udgangen af 2024 skal give Kommissionen besked om, hvordan virksomhederne vil blive sanktioneret, hvis de ikke lever op til reglerne. Derudover skal medlemslandene beslutte, hvordan direktivet skal indskrives i egen lovgivning. Med dette korte inspirationskatalog samler tænketanken EQUALIS op på, hvordan EU selv, medlemslandene og andre associerede lande forholder sig til sanktionering af børsnoterede virksomheder, der ikke lever op til de måltal, der sættes.

Det danske ligestillingsarbejde skal styrkes. Ligestillingsministeriet har behov for en ordentlig muskel at arbejde med. Danmark har brug for et regulært ligestillingsråd bestående af uafhængige eksperter, som skal rådgive Ligestillingsministeriet og regeringen og have styr på al den viden vi har, og den vi mangler på området, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med ikke bare formel men reel ligestilling. Derfor er EQUALIS gået sammen med Lederne omkring en 8. marts kampagne: Giv ligestilling en ordentlig muskel!