Tænketanken EQUALIS gæster HK Danmarks podcastserie ‘Et Fucking Arbejdsliv’

“Der er systematiske forskelle i den måde vi får og forhandler løn på, alt efter vores køn. Og det er et problem, når vi laver det samme arbejde.”

Sidste uge gæstede adm. direktør for Tænketanken EQUALIS, Gine Maltha Kampmann, HK Danmarks podcastserie ‘Et Fucking Arbejdsliv‘ for at tale om hvilke udfordringer, der er forbundet med forskellen i kvinder og mænds løn samt hvornår og hvordan det indtræffer.

Fra vores datadrevede måle- og monitoreringsværktøj, Diversitetsbarometeret, ved vi, at forskelle i kvinder og mænds løn indtræffer tidligt.

Om det er udtryk for forfremmelser, lønforhøjelser eller andet, kan ikke siges med sikkerhed. Uagtet dette, er mænds lønvækst 37 procent højere end kvinders fem år efter endt uddannelse.

Du kan læse mere om lønforskelle mellem kvinder og mænd samt hvordan kønsligestilling og -diversitet ser ud på hele det danske arbejdsmarked her: Diversitetsbarometer – EQUALIS

Lyt til episoden “25: Hvordan får jeg mere i løn” herunder: