UDGIVET

20. december 2022

SKREVET AF

EQUALIS
Tænketank: Mette F’s kønskommunikation skuffer

Den nye regering, med statsministeren i spidsen, burde have haft bedre svar på kritikken af, at der er relativt få kvindelige ministre i den nye regering, mener direktør for tænketank, som også problematiserer signalværdien i det.

De relativt få kvindelige ministre, og fordelingen af ministerposter, i den nye regering sender et problematisk signal, som bliver understreget af statsministerens kommunikation.

Det mener Gine Maltha Kampmann, som er adm. direktør for tænketanken EQUALIS, der arbejder for at fremme diversitet, særligt i erhvervslivet.

”Det er kritisabelt, at politikerne kræver, at erhvervslivet anlægger en 40/60-betragtning (af kvinder/mænd, red.), når det gælder kønsfordelingen i bestyrelser, men ikke selv tager den ambition alvorligt i den nye regering,” siger hun med henvisning til de skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn og et nyt EU-direktiv (se faktaboks, red.) og tilføjer:

”Vores holdning er, at det politiske liv skal tage samme medicin, som den beder erhvervslivet om at gøre.”

Fakta

Otte ud af de 23 ministre i den nye SVM-regering er kvinder. Det svarer til knap 35 pct. Blandt S-ministrene er det kun 27,2 procent, der er kvinder. Moderaterne har 40 procent kvindelige ministre, mens Venstre har den mest lige kønsbalance med 42,9 procent kvinder.

Fra 1. januar skal større danske virksomheder sikre en mere ligelig kønsfordeling i rekrutteringen til ledelsesorganer i danske virksomheder.

Kilde: Ritzau, Erhvervsstyrelsen

IKKE GODT NOK AT SIGE “IKKE GODT NOK”

Statsminister Mette Frederiksen erkender selv, at det ”ikke er godt nok”, at kun cirka en tredjedel af de nye ministre er kvinder. Det ligger dog på niveau med den tidligere regering, som hun også var ansvarlig for, ”så det er heldigvis ikke blevet værre,” tilføjer Mette Frederiksen i et svar til Berlingske.

”Den udtalelse siger meget om, hvordan ligestilling prioriteres af statsministeren,” mener Gine Maltha Kampmann, der selv har en baggrund fra virksomheder som Velux og Rambøll, hvor hun blandt andet har arbejdet med ligestilling, diversitet og inklusion.

Hun tilføjer:

”Det er meget skuffende, at statsministeren konstaterer, at kønsfordelingen i det mindste ikke er blevet værre. Der er et klart forbedringspotentiale, når det gælder kønsrepræsentation i Danmark.”

Gine Maltha Kampmann hæfter sig også ved, at kun Venstres Sophie Løhde har fået et traditionelt ”tungt” ministerium i form af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

SKÆV MINISTERFORDELING SKULLE VÆRE FULGT AF NYT INITIATIV

Det afspejler sig også i de to udvalg, der ofte beskrives som ”magtens maskinrum”, Koordinationsudvalget og Økonomiudvalget. Her er der kun henholdsvis en og to kvindelige ministre repræsenteret ud over statsministeren.

”Fordelingen af minister- og udvalgsposter siger meget om, hvem der har magten,” siger Gine Maltha Kampmann.

Hun undrer sig over, at udmeldingen om den nye regering ikke blev fulgt op af et politisk initiativ, der kunne være kommet kritikken af kønsfordelingen, som flere medier har viderebragt i sidste uge, i forkøbet.

”Hvis der er udfordringer i forhold til kønsrepræsentation og magt, når det gælder den politiske fødekæde, så lad os finde ud af, hvor de ligger, så vi kan komme dem til livs,” siger Gine Maltha Kampmann, der mener, at man kunne gøre det ved at forpligte sig til at gennemføre en række målrettede analyser.

”Analyserne kunne drives af et nynedsat udvalg, råd eller en ekspertarbejdsgruppe. Fordi den forandring, der skal skabes, kræver målrettet viden for at kunne handle,” siger hun. 

LIGESTILLING SES STADIG IKKE SOM FORRETNINGSKRITISK

Når det gælder placeringen af ligestilling og digitalisering i samme ministerium, kan det være et signal om, at begge områder går på tværs af brancher og sektorer, mener Gine Maltha Kampmann.

”Ligestilling skal, ligesom digitalisering, integreres i alle ressortområder og være tværgående. I den forstand giver det mening,” siger hun og tilføjer:

”Men jeg er bekymret for, om ligestilling kommer til at blive taget lige så alvorligt som digitalisering. For selvom erhvervslivet presser på for begge dele, bliver ligestilling stadig ikke i lige så høj grad set som en forretningskritisk nødvendighed på samme niveau som digitalisering.”

Om EQUALIS

EQUALIS er en ny, uafhængig tænketank, der finansieres af fonde, partnerskaber og private donationer. Tænketanken er stiftet i samråd med erhvervslivet og forskning. Gine Maltha Kampmann tiltrådte som direktør 1. oktober.

Først bragt på kommunikationsforum

SENESTE

Vil du være med til at nedbryde de strukturelle og kulturelle barrierer for ligestilling og diversitet, som eksisterer i vores samfund og erhvervsliv? Så er det dig, vi leder efter! EQUALIS er Danmarks uafhængige tænketank for ligestilling og kønsdiversitet. Vi arbejder uafhængigt af politiske og kommercielle interesser for at fremme politiske rammevilkår, der understøtter behovet for øget ligestilling og diversitet - i erhvervslivet, på uddannelser, i civilsamfundet og i hjemmet.

Den 23. november 2022 vedtog EU et direktiv om kønskvoter i bestyrelser for børsnoterede virksomheder med mindst 250 ansatte. Det betyder, at Danmark og de øvrige medlemslande ved udgangen af 2024 skal give Kommissionen besked om, hvordan virksomhederne vil blive sanktioneret, hvis de ikke lever op til reglerne. Derudover skal medlemslandene beslutte, hvordan direktivet skal indskrives i egen lovgivning. Med dette korte inspirationskatalog samler tænketanken EQUALIS op på, hvordan EU selv, medlemslandene og andre associerede lande forholder sig til sanktionering af børsnoterede virksomheder, der ikke lever op til de måltal, der sættes.

Det danske ligestillingsarbejde skal styrkes. Ligestillingsministeriet har behov for en ordentlig muskel at arbejde med. Danmark har brug for et regulært ligestillingsråd bestående af uafhængige eksperter, som skal rådgive Ligestillingsministeriet og regeringen og have styr på al den viden vi har, og den vi mangler på området, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med ikke bare formel men reel ligestilling. Derfor er EQUALIS gået sammen med Lederne omkring en 8. marts kampagne: Giv ligestilling en ordentlig muskel!