Gine Maltha Kampmann er adm. direktør i EQUALIS, der sammen med Deloitte har skabt et nyt måleinstrument for ligestilling i dansk erhvervsliv.

UDGIVET

8. februar 2023

SKREVET AF

EQUALIS
Ny måling af ligestilling i dansk erhvervsliv

Et nyt barometer giver et samlet overblik over, hvordan det står til med ligestillingen i dansk erhvervsliv. Der er momentum, men vi er langt fra i mål, lyder det både fra en erfaren topchef, en professor og ministeren.

Øremærket barsel til fædre, nye krav om måltal for kvinder i ledelse og et direktiv om lønåbenhed. Ligestillingen har fået flere skub over de sidste måneder, men der er stadig et godt stykke vej til, at vi kan tale om, at dansk erhvervsliv er i mål.

Det viser den største og mest grundige gennemgang af al tilgængelig data om ligestilling på det danske arbejdsmarked.

Tænketanken EQUALIS og konsulenthuset Deloitte har med det i hånden udformet et barometer, der viser, hvorvidt og hvor der er overrepræsentation af henholdsvis mænd og kvinder.

»Vi får for første gang et fuldstændig retvisende billede af, hvordan det ser ud med diversitet på det danske arbejdsmarked,« forklarer Lars Rasmussen, bestyrelsesformand i blandt andet Coloplast og Lundbeck og i front for EQUALIS’ bestyrelse.

»Det er et stykke arbejde, som bliver gentaget år for år, og på den måde får vi et grundlag, som virksomhederne kan arbejde ud fra, så vi undgår det, der ofte sker i dag: At hver gang vi taler om diversitet, skal vi først tale om, hvorvidt det er de rigtige data, vi ser på.«

Det nye diversitetsbarometeret åbenbarer samtidig nogle nye nuancer til debatten om ligestilling.

Det er f.eks. velkendt, at der er en overrepræsentation af mænd i ledende stillinger, men af barometeret kan man aflæse, at vejen mod en ledelsespost for kvindernes vedkommende bliver afbrudt allerede efter fem år på arbejdsmarkedet, hvor forskellen på mænd og kvinders løn også bliver tydelig.

»Det betyder, at vi skal kigge på karriereforløb på en anden måde, end vi gør i dag. Det handler ikke kun om at kigge på, hvordan man får den gode mellemleder til at blive topleder. Det er også langt tidligere i et karriereforløb, at virksomhederne skal gribe ind,« forklarer Gine Maltha Kampmann, der er adm. direktør i EQUALIS.

Det er dog ikke kun inden for ledelse, at ligestillingen på arbejdsmarkedet er udfordret.

Barometeret viser, at der er stor forskel på mænd og kvinders trivsel. Kvinder registrerer generelt langt flere sygedage end mænd og har samtidig større udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø.

»Det er noget, som vi er nødt til at kigge mere på: Hvordan jobfravær og psykisk arbejdsmiljø hænger sammen. Måske handler det om, hvordan dynamikkerne er i hjemmet. Kan de her sygedage i virkeligheden være en måde at håndtere det, som vi kalder the mental load – at kvinderne står for en stor del af opgaverne i hjemmet?« spørger Gine Maltha Kampmann.

Over de sidste måneder er der vedtaget flere konkrete direktiver, der skal skabe større ligestilling mellem kønnene. Øremærket barsel, måltal for kvinder i ledelsen af de største virksomheder og senest krav fra EU om, at virksomhederne skal oplyse om lønforskellen mellem mandlige og kvindelige ansatte.

Nina Smith, der er professor i økonomi på Aarhus Universitet og forperson for EQUALIS’ advisory board, har beskæftiget sig med ligestilling og de økonomiske konsekvenser af mangel herpå i tæt på 40 år.

Nu synes hun faktisk, at der er ved at ske noget.

»Der er åbnet et vindue for, at nu skal tingene flytte sig. Jeg har synes i mange år, at det har stået totalt stille. Men nu er der fra erhvervslivet en ret stor interesse for, at vi skal tage den her diskussion, og at vi skal lykkes med at få kvinder frem i de ledende stillinger i dansk erhvervsliv,« siger Nina Smith.

Hun mener, at det er med til at flytte tingene, at virksomhederne mangler ledelsestalent.

»Men uanset forklaringen, så er det positivt, at det er nemmere at komme i dialog med erhvervslivets top om, at der skal ske nogle ting,« siger Nina Smith.

Lars Rasmussen, der foruden sine formandsposter i flere store virksomheder også er i front for DIs specialudvalg for mangfoldighed og diversitet, er enig i, at der er sket noget over de sidste år.

»Jeg synes, især når man kigger på de store virksomheder, at tingene har flyttet sig. De er kommet rigtig godt efter det. Og det plejer jo at smitte af på de mindre. Så jeg sidder ikke og siger, at tingene aldrig flytter sig, men vi er bare ikke i mål,« siger han.

Han er særligt optaget af, at der er brug for flere kvinder i ledelse og flere kvinder, der får en ledelsesmæssig karriere.

»Der er en opgave for virksomhederne og det offentlige i at sørge for, at der bliver skabt karriereveje, der gør, at man føler sig inkluderet, uanset om man er mand eller kvinde. Der er et udestående, som vi stadig ikke har fået armene om,« siger Lars Rasmussen.

Ligestillingsminister Marie Bjerre (V) glæder sig over det nye diversitetsbarometer og kalder det »vigtigt med et ordentligt datagrundlag, så man ved, at man laver de rigtige indsatser politisk.«

»Udviklingen går meget, meget langsomt i Danmark, og det skal være et fokusområde politisk.«

Af de lovmæssige tiltag, der er sat i verden for at øge ligestillingen, lægger hun særligt vægt den øremærkede barsel til fædre.

»At mænd kommer til at tage mere barsel, betyder, at de også kommer til at tage et større ansvar for familielivet og husholdningen – måske i højere grad tager barns første sygedag, lægebesøg og henter børn fra institution. Det, tror jeg, gør, at kvinder vil have nemmere ved at slå igennem i toppen og gøre karriere. Det har jeg meget store forventninger til og kommer til at følge tæt,« siger Marie Bjerre.

Først bragt på Finans.dk

SENESTE

Vil du være med til at nedbryde de strukturelle og kulturelle barrierer for ligestilling og diversitet, som eksisterer i vores samfund og erhvervsliv? Så er det dig, vi leder efter! EQUALIS er Danmarks uafhængige tænketank for ligestilling og kønsdiversitet. Vi arbejder uafhængigt af politiske og kommercielle interesser for at fremme politiske rammevilkår, der understøtter behovet for øget ligestilling og diversitet - i erhvervslivet, på uddannelser, i civilsamfundet og i hjemmet.

Den 23. november 2022 vedtog EU et direktiv om kønskvoter i bestyrelser for børsnoterede virksomheder med mindst 250 ansatte. Det betyder, at Danmark og de øvrige medlemslande ved udgangen af 2024 skal give Kommissionen besked om, hvordan virksomhederne vil blive sanktioneret, hvis de ikke lever op til reglerne. Derudover skal medlemslandene beslutte, hvordan direktivet skal indskrives i egen lovgivning. Med dette korte inspirationskatalog samler tænketanken EQUALIS op på, hvordan EU selv, medlemslandene og andre associerede lande forholder sig til sanktionering af børsnoterede virksomheder, der ikke lever op til de måltal, der sættes.

Det danske ligestillingsarbejde skal styrkes. Ligestillingsministeriet har behov for en ordentlig muskel at arbejde med. Danmark har brug for et regulært ligestillingsråd bestående af uafhængige eksperter, som skal rådgive Ligestillingsministeriet og regeringen og have styr på al den viden vi har, og den vi mangler på området, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med ikke bare formel men reel ligestilling. Derfor er EQUALIS gået sammen med Lederne omkring en 8. marts kampagne: Giv ligestilling en ordentlig muskel!