Ny analyse: Løn under barsel er afgørende for, hvor meget og hvordan barsel fordeles, men også hvilken arbejdsgiver man vil arbejde for

Læs hele analysen her: Analyse – barselsalliancen

De sidste par år har de danske barselsvilkår været i søgelyset, bl.a. i forbindelse med vedtagelsen af øget øremærket barsel til mænd i 2022, og i de efterfølgende overenskomstforhandlinger i 2023, hvor løn og pensionsrettigheder under barsel var en del af forhandlingerne.

I denne analyse undersøger vi tre hovedtemaer relateret til løn og barsel, navnlig beskæftigedes 1) kendskab til egne barselsvilkår, 2) reelle barselsvilkår og 3) betydningen af barselsvilkår for afholdelse af barsel, valg af arbejdsgiver og ageren på arbejdsmarkedet. Analysens resultater er baseret på en ny spørgeskemaundersøgelse udført af Epinion for Tænketanken EQUALIS. 

Vi finder, at næsten hver femte dansker, der har barsel tæt inde på livet, ikke kender til hvilke vilkår, de har for løn under barsel. Dette til trods for, at løn under barsel for hver anden dansker er afgørende for, hvor meget barsel de holder, og for 44 % for hvordan barslen fordeles mellem dem og deres partner, ligesom løn for hver tredje er afgørende for deres valg af arbejdsplads. Analysen viser derudover, at godt hver tredje af dem, der kender deres barselsvilkår, er underlagt anciennitetskrav for udbetaling af løn under barsel på i gennemsnit ca. 9 måneder. 

Spørgeskemaundersøgelsen viser desuden, at særligt mænd tilskriver løn under barsel en afgørende betydning for afholdelse af barsel. Det gælder i særdeleshed afholdelse af den generelle barselsorlov, men også i væsentlig grad afholdelse af øremærkede barselsuger. 

Metode

Analysen er foretaget på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse gennemført i foråret 2023 blandt et udsnit af befolkningen, der på daværende tidspunkt havde været på barsel inden for de seneste tre år, var på barsel eller som skulle på barsel i løbet af de næste seks måneder, og som var eller er i beskæftigelse under deres barsel. Undersøgelsen har 1001 respondenter og er repræsentativ på køn, alder, region og uddannelse.