UDGIVET

8. februar 2023

SKREVET AF

EQUALIS
”Nu er der ingen undskyldning for ikke at sætte nogle konkrete mål og følge op på dem, for nu er data her”

Sådan sagde vores direktør Gine Maltha Kampmann, da hun i morges sammen med ligestillingsminister Marie Bjerre (V) gæstede Go’ Morgen Danmark for at tale om vores spritnye måleværktøj, Diversitetsbarometeret, der lanceres i dag.

Diversitetsbarometeret er det første af sin slags, som giver et samlet overblik over, hvordan det står til med ligestillingen på hele det danske arbejdsmarked. Her monitoreres ligestillingen ud fra fem temaer:
 
1. Uddannelse og karriere
2. Arbejdsmiljø
3. Arbejdsmarkedstilknytning
4. Ansvar og ledelse
5. Indkomst og formue
 
Og barometerets kortlægning af status er ikke til at tage fejl af. Uanset hvilket tema, det gælder, viser barometeret, at vi har betydelige udfordringer med kønsdiversitet og ligestilling herhjemme.
 
I Danmark har vi en skæv selvfortælling om, at vi da har ligestilling mellem kønnene. Realiteten er, at der eksisterer en lang række kulturelle og strukturelle barrierer for lige muligheder på arbejdsmarkedet. Der er brug for, at vi starter en løsningsorienteret og datadrevet samfundssamtale, så vi kan få brudt de barrierer ned. Diversitetsbarometeret er første skridt på vejen hen mod dette.
 
Barometeret er blevet til med støtte fra Spar Nord Fonden, og vi har udviklet det i tæt samarbejde med en række af Danmarks førende forskere inden for køn, erhvervsliv og arbejdsmarked. Blandt andre professor Nina Smith, der som forperson for EQUALIS’ advisory board ser barometeret som en afgørende faktor for at fastholde fokus på at løse de udfordringer, vi fortsat står over for.
  
Revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte står bag den metodiske udvikling og databehandling i Diversitetsbarometeret, som CEO i Deloitte, Anders Dons, kalder for et solidt, samlet datagrundlag, der spiller en ”afgørende rolle for at skabe fokus og fremdrift”.
 
”Fordi alle væsentlige parametre er omfattet og målt, er det oplagt at tage udgangspunkt i barometeret, når vi skal beslutte os for, hvor det er vigtigt at sætte ind. Diversitet er helt afgørende for udviklingen af vores samfund og konkurrencekraften i virksomhederne. Og du får, hvad du måler,” siger Anders Dons.
 
Se hele Diversitetsbarometeret her: Diversitetsbarometer 2023

SENESTE

Vil du være med til at nedbryde de strukturelle og kulturelle barrierer for ligestilling og diversitet, som eksisterer i vores samfund og erhvervsliv? Så er det dig, vi leder efter! EQUALIS er Danmarks uafhængige tænketank for ligestilling og kønsdiversitet. Vi arbejder uafhængigt af politiske og kommercielle interesser for at fremme politiske rammevilkår, der understøtter behovet for øget ligestilling og diversitet - i erhvervslivet, på uddannelser, i civilsamfundet og i hjemmet.

Den 23. november 2022 vedtog EU et direktiv om kønskvoter i bestyrelser for børsnoterede virksomheder med mindst 250 ansatte. Det betyder, at Danmark og de øvrige medlemslande ved udgangen af 2024 skal give Kommissionen besked om, hvordan virksomhederne vil blive sanktioneret, hvis de ikke lever op til reglerne. Derudover skal medlemslandene beslutte, hvordan direktivet skal indskrives i egen lovgivning. Med dette korte inspirationskatalog samler tænketanken EQUALIS op på, hvordan EU selv, medlemslandene og andre associerede lande forholder sig til sanktionering af børsnoterede virksomheder, der ikke lever op til de måltal, der sættes.

Det danske ligestillingsarbejde skal styrkes. Ligestillingsministeriet har behov for en ordentlig muskel at arbejde med. Danmark har brug for et regulært ligestillingsråd bestående af uafhængige eksperter, som skal rådgive Ligestillingsministeriet og regeringen og have styr på al den viden vi har, og den vi mangler på området, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med ikke bare formel men reel ligestilling. Derfor er EQUALIS gået sammen med Lederne omkring en 8. marts kampagne: Giv ligestilling en ordentlig muskel!