EQUALIS' bestyrelse - Bestyrelsesmedlem Michael Slavensky Dahl, Bestyrelsesmedlem Agnete Gersing, Forperson Lars Rasmussen, Næstforperson og medstifter Tine Lund-Bretlau.
Nordjyske fondsmidler finansierer ny tænketank

Kun 2.634 nordjyske kvinder sidder i en bestyrelse, hvilket svarer til 19 procent af det samlede antal bestyrelsesposter besat af nordjyder. Det samme billede tegner sig for resten af Danmark. Nu skal en ny tænketank finansieret af fondsmidler fra Spar Nord Fonden bidrage med uafhængig viden om, hvorfor vi i Danmark ikke har succes med at få flere kvinder ind i toppen af dansk erhvervsliv.

Samlet set er godt 14.000 bestyrelsesposter i Danmark besat af nordjyder, hvoraf kun 19 procent er tilfaldet kvinder. Det samme billeder tegner sig for resten af Danmark, viser den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik. Der er dermed brug for uafhængig viden om, hvorfor vi i Danmark ikke har succes med at få flere kvinder ind i toppen af dansk erhvervsliv.

Den opgave vil den nyetablerede tænketank EQUALIS løse, og med en stor donation på tre millioner kroner fra Spar Nord Fonden kan tænketanken nu accelerere sine aktiviteter og bidrage til vidensopbygning på området:

– EQUALIS’ formål taler lige ind i Spar Nord Fondens strategi om at støtte fællesskaber, der kan mærkes. Det er vigtigt for os, at der er lige muligheder for alle for at bidrage til fællesskabet. Selvfølgelig skal ens køn ikke stå i vejen for, om man kan udfolde sit talent i et job, man drømmer om, og donationen giver EQUALIS mulighed for at nå endnu længere ud med viden om og engagement i denne dagsorden, siger formand for Spar Nord Fonden Michael Slavensky Dahl. 

Udnyttelse af talentmasse i hele Danmark

Den nye tænketank får til opgave at synliggøre de udfordringer, der er forbundet med at fremme diversitet gennem nye analyser samt indsamling og bearbejdning af eksisterende viden på området. Lars Rasmussen, som er bestyrelsesformand i blandt andet Coloplast, bliver formand for bestyrelsen:

– I Danmark taler vi meget om, at alle har lige muligheder, men vi skal blive meget dygtigere til at gøre brug af vores talentmasse. Vi har et stort, uforløst potentiale, som dansk erhvervsliv skal have glæde af. For at nå dertil, bliver vi nødt til at kende og flytte de kulturelle og strukturelle barrierer, der står i vejen for, at kvinder og mænd har samme muligheder for at udnytte deres talent, siger Lars Rasmussen, forperson i EQUALIS.

Arbejdet i EQUALIS skal udføres i stærke partnerskaber med erhvervslivet og i dialog med politikere og organisationer. Spar Nord Fonden har støttet kapacitetsopbygningen af tænketanken, så det er muligt at accelerere vidensopbygningen og udbygge partnerskabskredsen. Målsætningen er at kunne samle aktører på tværs af brancher, vidensinstitutioner og politiske skel rundt om bordet, så der kan findes løsninger til gavn for dansk erhvervsliv. 

FAKTA

  • EQUALIS’ mission er at skabe forandring gennem viden, dialog og partnerskab. 
  • Spar Nord Fonden har doneret 3 millioner kroner til kapacitetsopbygning af EQUALIS. 
  • EQUALIS er uafhængig og finansieres af fonde, partnerskaber og private donationer. 
  • EQUALIS er stiftet af Cecilie Struch Drøhse, Tine Lund-Bretlau og Malene Brandt. 
  • Cecilie Struch Drøhse er diektør i EQUALIS, og Malene Brandt er ansvarlig for partnerskaber. 

Bestyrelse:

  • Forperson: Lars Rasmussen (bestyrelsesformand i blandt andet Coloplast og Lundbeck). 
  • Næstforperson og medstifter: Tine Lund-Bretlau (partner i White Cloud). 
  • Bestyrelsesmedlem Agnete Gersing (direktør i Agnete Gersing Consulting). 
  • Bestyrelsesmedlem Michael Slavensky Dahl (professor på Aalborg University Business School).

Advisory Board:

  • Leder af fagligt Advisory Board, Nina Smith (professor på Aarhus Universitet). 

For yderligere information kontakt venligst:

Bestyrelsesmedlem Michael Slavensky Dahl, mobil: 3095 9984 eller michael@sparnordfonden.dk. 

Presseservice: Katrine Løvgaard, mobil: 9215 1810 eller katrine@sparnordfonden.dk. 

Næstforperson: Tine Lund-Bretlau, mobil 2683 0970 eller www.equalis.dk.

Først bragt på Spar Nord Fondens hjemmeside