Nina Smith i spidsen for tænketanken EQUALIS’ advisory board

“Vi skal forstå årsager til og finde løsninger på kønsskævhed”

Et stærkt advisory board bestående af forskere inden for økonomi, arbejdsmarked og køn skal medvirke til at udvikle og kvalitetssikre EQUALIS’ analyser og undersøgelser.

Der er brug for uafhængig viden om, hvorfor vi i Danmark stadig ikke har succes med at få flere kvinder ind i toppen af dansk erhvervsliv. Den opgave har den uafhængige tænketank EQUALIS sat sig for at løse. Et af grebene er at bygge bro mellem forskning og praksis på diversitet og ligestillingsområdet. 

Derfor har tænketanken nedsat et advisory board, som på den ene side skal samle forskerlandskabet på området, og på den anden side skal rådgive og kvalificere EQUALIS’ publikationer og rapporter. Professor i økonomi, Nina Smith, der også var formand for Reformkommissionen, står i spidsen for advisory-boardet. Det skriver tænketanken i en pressemeddelelse. 

”Udfordringer med kønsligestilling er komplekse. Derfor er det nødvendigt at koble felterne økonomi, policy, sociologi, psykologi og antropologi, før vi kan forstå årsager til og finde løsninger på kønsskævhed på arbejdsmarkedet. Jeg ser et stort behov for, at vi i endnu højere grad udvikler og implementerer forskningsbaserede løsninger, hvis Danmark skal have et ligestillet arbejdsmarked”, siger Nina Smith. 

Equalis er uafhængig og finansieres af fonde, partnerskaber og private donationer. Spar Nord Fonden har doneret startkapital til kapacitetsopbygning af EQUALIS.

EQUALIS’ direktør, Gine Maltha Kampmann, glæder sig over den velvilje, som tænketanken møder hos landets topforskere, erhvervsliv og fonde.

”Jeg er meget glad for, at så store kapaciteter vil bidrage til, at vi får skabt en samlende videnspartner, som beslutningstagere på tværs af både det offentlige og private Danmark kan trække på. Der eksisterer i Danmark mange kulturelle og strukturelle barrierer for lige muligheder på arbejdsmarkedet, og kun hvis vi starter en løsningsorienteret og datadrevet samfundssamtale, kan vi få brudt de barrierer ned,” siger hun. 

Medlemmer af EQUALIS’ Advisory Board

Nina Smith, professor på Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
Sara Louise Muhr, ph.d., akademisk direktør ved CBS for Diversity and Difference
Christian Groes, cand.scient.anth. og ph.d. Lektor på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab ved Roskilde Universitet
Birthe Larsen, MSc (Econ) & ph.d. Professor på Copenhagen Business School
Jakob Egholt Søgaard, MSc Økonomi & ph.d. adjunkt og forsker ved Center for Economic Behavior and Inequality (CEBI) ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet
Vibeke Lehmann Nielsen, cand.scient.pol. og ph.d. Professor ved Institut for Samfundsvidenskab ved Aarhus Universitet

Først bragt på A4medier