Inspirationskatalog – Sanktionsmuligheder: Lovgivning om kønskvoter og måltal

Læs vores inspirationskatalog her: Sanktionsmuligheder – Lovgivning om kønskvoter og måltal

Den 23. november 2022 vedtog EU et direktiv om kønskvoter i bestyrelser for børsnoterede virksomheder med mindst 250 ansatte. Det betyder, at Danmark og de øvrige medlemslande ved udgangen af 2024 skal give Kommissionen besked om, hvordan virksomhederne vil blive sanktioneret, hvis de ikke lever op til reglerne. Derudover skal medlemslandene beslutte, hvordan direktivet skal indskrives i egen lovgivning.

Politikere og eksperter er ikke enige om, hvad der er den bedste tilgang til implementering af direktivet i forhold til eventuel sanktionering af virksomhederne. Mens eksperter peger på, at hårdere sanktioner som eksempelvis bødestraf vil skabe hurtigere resultater, er flere af partiernes ligestillingsordførere tilbageholdne eller direkte imod, at virksomhederne skal sanktioneres i det hele taget.

Med dette korte inspirationskatalog samler tænketanken EQUALIS op på, hvordan EU selv, medlemslandene og andre associerede lande forholder sig til sanktionering af børsnoterede virksomheder, der ikke lever op til de måltal, der sættes.