Skip to content

Private støttemedlemmer

Som privat støttemedlem bliver du en del af et enestående fællesskab. Du sikrer og understøtter, at EQUALIS kan arbejde både strategisk og fokuseret med ligestilling og diversitet, igennem konkrete projekter og kampagner, oplysningsarbejde og medlemsservices.

Som privat støttemedlem modtager du:

  • Takkemail ved din indmeldelse
  • 2-4 årlige nyhedsbreve med viden og debatindlæg
  • Invitationer til events og arrangementer, fysiske såvel som digitale
  • Badge til brug på SoMe
  • Adgang til at indgå i arbejds-/følgegrupper målrettet privatpersoner

Et privat støttemedlemskab koster 350 kr. om året

Kontakt medstifter og partnerskabsansvarlig, Malene Brandt for medlemskab på malene@equalis.dk