Skip to content

Partnerskaber – for virksomheder og organisationer

EQUALIS’ partnerskaber er en unik og væsentlig del af vores arbejde og indsats.

Som partner i EQUALIS er I med til at skabe lige muligheder for alle, uanset køn, og sætter ligestilling og diversitet højt på samfundsdagsordenen. I bidrager til at erhvervsliv og samfund i fællesskab arbejder for at skabe mere diversitet, inklusion og ligestilling.

Med et partnerskab understøtter og viser I en stærk stemme i diversitetsdebatten over for regering, folketing, erhvervsliv, brancheorganisationer offentlige institutioner mv.
EQUALIS’ partnere kan indgå i arbejds- og følgegrupper om specifikke emner, og bliver inviteret til EQUALIS’ events og arrangementer.

Som partner får man adgang til aktuel og relevant viden inden for ligestilling og diversitet. Herudover får I mulighed for at få et EQUALIS foredrag med rabat efter nærmere aftale.

Herudover får man som partner:

  • Logopakke med mailsignatur, badge og trykbadge
  • Logo og link til virksomhedens website på Equalis.dk.
  • Billedpakke med content og logo til SoMe
  • 2-4 årlige nyhedsbreve
  • 2 stk. private støttemedlemskaber af EQUALIS til jeres medarbejdere

Pris for partnerskaber pr. år

Virksomheder og organisationer (med over 300 medarbejdere)

Kr. 60.000

Mellemstore virksomheder og organisationer (med 100 – 299 medarbejdere)

Kr. 40.000

Virksomheder og organisationer (med op til 99 medarbejdere)

Kr. 10.000

NGO’er, diversitetskonsulenter mv.

Kr. 1.000

Virksomheder kan få fradrag for velgørenhed. Satsen for fradraget varierer dog afhængig af virksomhedstype med maksimale grænser. Der gælder ikke nogen øvre grænse for din virksomheds fradrag for bidrag til velgørende formål, hvis bidraget kan anses for en almindelig driftsomkostning eller for en reklameudgift.

Læs mere på skat.dk, eller kontakt Medstifter & Partnerskabsansvarlig, Malene Brandt på: malene@equalis.dk eller mobil: 20491050