Skip to content

Om EQUALIS

EQUALIS har til formål at fremme, skabe og formidle viden om hvordan vi sikrer optimale betingelser for ligestilling i Danmark.

EQUALIS er Danmarks diversitetstænketank, der med afsæt i erhvervslivets behov, sikrer talenter lige muligheder.

EQUALIS arbejder uafhængigt af politiske og kommercielle interesser for at fremme politiske rammevilkår der understøtter erhvervslivets behov for øget diversitet. 

EQUALIS holder beslutningstagere fast på at skabe forandring gennem konkrete, vidensbaserede løsninger.

EQUALIS arbejder med udgangspunkt i faglige analyser for at ændre de rammevilkår, der udgør en kulturel og strukturel barriere for op opnå lige muligheder for alle talenter.

EQUALIS går fra ord til handling, så der skabes nødvendig forandring!

OM

EQUALIS er stiftet af Cecilie Struch Drøhse, Tine Lund-Bretlau og Malene Brandt i et fælles ønske om, at skabe nødvendig forandring og konkrete handlinger, for diversitet og ligestilling i Danmark.

EQUALIS’ vedtægterklik her!

EQUALIS søger ny direktør. Læs opslaget her: Direktør til tænketanken EQUALIS