Hvordan ser det ud med kønsbalancen i de danske regeringer?

Der udskrives snart valg, og Tænketanken EQUALIS tager et kig på kønsbalancen i de danske regeringer siden 1998. Den gennemsnitlige andel af kvinder er i perioden kun på 35,51%, og som det fremgår af illustrationen er udviklingen i kvinders politiske repræsentation stagneret! 

Tal fra Beskæftigelsesministeriets Ligestillingsafdeling viser, at hvor Danmark i 1990’erne placerede sig på en global tredjeplads over kvinders politiske repræsentation, så blev det i 2019 kun til en global 24. plads! I 2019 var kun 35% af de opstillede kandidater til Folketinget kvinder! Danmark halter bagefter vores Nordiske søsterlande (med undtagelse af Island), og et går ikke den rigtige vej for kønsbalancen! Med et nært forestående valg må vi opfordre til, at udviklingen vendes på flere plan!

Men hvordan får vi en bedre kønsbalance i dansk politik?
Et oplagt sted at starte er, at følge Beskæftigelsesministeriets Ligestillingsafdelings anbefalinger. Vi lister her de fem mest centrale:

  • Partiledelsen skal gå forrest og tage aktivt valg om at fremme kønsbalance
  • Vær opmærksom på antagelser og ‘plejer’, når poster skal besættes og talenter rekrutteres. Ubevidste stereotype antagelser om, at mænd er mere relevante indenfor økonomi mens kvinder er mere relevante i forhold til børn og omsorg, kan gøre det svært at ‘få øje på’ talenter, uden for de stereotype forestillinger. 
  • Skab inkluderende kulturer, så alle der ønsker at engagere sig i politik, oplever det som en reel mulighed. Der skal blandt andet indtænkes familieliv i den politiske kultur. 
  • Støt kvindelige kandidater i “mediemøllen”. Lav retningslinjer for håndtering af sager, hvor politikere udsættes for trusler, diskrimination eller krænkelser- og støt offentligt op om politikere, der bliver angrebet.
  • Brug ambassadører og rollemodeller til at fortælle de gode historier om det politiske arbejde, så der tiltrækkes nye talenter. 

Det er vigtigt for Danmark, at vi udvikler vores samfund ligestillet. Hos Tænketanken EQUALIS håber vi, at Danmark får en regering, der holder et skarpt øje på at sikre ligestilling og diversitet, og tager aktive valg for at fremme kønsbalancen i dansk politik.

Læs mere om Beskæftigelsesministeriets anbefalinger i rapporten ‘Sådan får vi flere kvindelige politikere og diversitet i politik