Lige nu kører livet og karrieren med 120 km/t i København, men Gine Kampmann håber, at hun på sigt kan lokke sin mand og datter til at slå sig ned i barndomsbyen Randers. Foto: Louise Bruun Høfler

UDGIVET

8. februar 2023

SKREVET AF

EQUALIS
Hun er 30 år og adm. direktør: »Allerede ved startlønnen er det skævt. Og derfra bliver det kun værre«

Onsdag skal hun som direktør for den nye diversitets- og ligestillingstænketank EQUALIS stå foran hundredvis af mennesker i København – herunder ministre, forskere og toppen af dansk erhverv – og præsentere den nyeste viden om, hvordan det står til med ligestillingen på det danske arbejdsmarked.

»Resultaterne er….tankevækkende. Men desværre ikke overraskende,« siger Gine Kampmann, som gerne løfter lidt af sløret for resultaterne her på forkant.

Kort fortalt har EQUALIS lavet et diversitetsbarometer, som er et spindelvæv af data, der både måler ligestillingen på enkeltstående temaer og på tværs af alle parametre. Samtlige målepunkter skal opdateres årligt, så man kan følge udviklingen – og f.eks. se, om der sker et skred efter indførelsen øremærket barsel eller andre tiltag, der måtte komme.

»Vi ser på, om der er en overrepræsentation af mænd eller kvinder og hvor tæt vi er på midten. Og jeg kan roligt afsløre, at der ikke er ret mange temaer, hvor vi ligger tæt på midten,« fortæller Gine Kampmann, der er født og opvokset i Randers, mens som i dag bor med sin mand og datter i København.

Hvad sker der med lønnen?

Ét af temaerne handler om løn og hvor hurtigt man stiger i graderne.

»Mænd og kvinders startløn er ikke lige, og spoler vi fem år frem i deres karrierer, er der pludselig endnu større forskel i lønningerne,« forklarer direktøren og tilføjer, at der derudover bliver målt på alt fra antal arbejdstimer og fravær fra arbejdsmarkedet til arbejdsskader og seksuelle krænkelser på arbejdspladsen.

Og formålet?
Det er at få ændret resultaterne.

Først og fremmest ved at få politikernes øjne op for, hvordan det rent faktisk står til med ligestillingen, og hvor stort et gab der er fra ambition til mål. Dernæst ved at få virksomhederne til at stille skarpt på det.

»Vi kommer til at tilbyde et måleværktøj, som kan bruges af de enkelte virksomheder til at måle diversiteten og ligestillingen blandt deres egne medarbejdere og se, hvordan de klarer sig sammenlignet med landsgennemsnittet. Jeg tror på, at det er dét, der skal til for at rykke virksomhederne,« lyder det fra Gine Kampmann, som også ved, at der politisk arbejdes med planer om at følge kønssammensætning i bl.a. bestyrelser tættere, ligesom der leges med idéen om et udstillingsvindue, hvor man kan se, hvordan kønssammensætningen egentlig ser ud ved visse offentlige institutioner.

»Det kunne give incitament til at ændre noget, hvis topledelserne nemt kan få overblik over, hvordan det står til i virksomheden sammenlignet med konkurrerende virksomheder,« siger hun.

Råd: »Find den rette partner«

Som direktør i EQUALIS er Gine Kampmann mere end nogensinde bevidst om, at mange parametre spiller ind ift. den lave andel af kvindelige ledere.

»Som ung studerende med lederdrømme var der et råd til mig, der gik igen blandt kvinder, der havde nået mit mål: Få dig den rigtige partner. Det provokerede mig helt vildt, for det råd ville man næppe give en ung mand. Men i dag ved jeg, at der var sandhed i det,« smiler hun.

»Sandheden er jo bare, at hvis jeg ikke gør det huslige arbejde derhjemme, så er der en anden, der skal gøre det. Særligt som kvinde er man nødt til aktivt at tage samtalen om, hvorfor det er mig, der skal gøre størstedelen af pligterne – og få ændret på det,« tilføjer Gine Kampmann.

I dag er hun gift med ingeniøren Henrik Kampmann, som hun har en etårig datter med, og som hellere end gerne sørger for at hente barn, handle og lave mad, så Gine kan knokle igennem.

Men en hjælpende partner er ikke nok, hvis skævvridningen på arbejdsmarkedet skal ændres, mener hun.

»Vi skal kigge på de strukturelle forhold, hvor jeg særligt er glad for den øremærkede barsel. Men vi skal også se på kulturelle forhold. Ikke mindst en accept af, at man som kvinde godt både kan have en høj stilling og samtidig være en god mor,« siger hun og fortæller, at hun ofte selv bliver mødt af små aggressioner fra folk, der mener, at hun har taget for kort barsel eller arbejder for mange timer.

»Hey kvinde, køber du blomsten?«

De nye tal taget i betragtning har Gine Kampmann en lidt atypisk karriere af en kvinde at være. Der gik ikke lang tid fra hun afsluttede sin kandidat i statskundskab til hun sad i sit første lederjob. Og i en alder af kun 30 år sidder hun altså som adm. direktør i en tænketank.

Undervejs er hun dog også stødt på benspænd og fordomme på grund af sit køn, fortæller hun.

Som dengang samtlige mandlige kolleger som en refleks kiggede mod hende, som den eneste kvinde i rummet, da der skulle bestilles blomster til en kollega i sorg.

»Det bliver forventet, at kvinder tager mange af de ikke-forfremmelsesorienterede opgaver og bruger tid på det, og det kan være svært at sige nej,« konstaterer hun og tilføjer, at hun den eftermiddag tog sig sammen og fik svaret noget i retning af: »Jeg er sikker på, at alle andre er lige så kompetente som jeg til at vælge den blomst, og jeg har ikke tid.«

Der var også dengang, hun blev bedt om at trække vejret og lade være med at være oppe at køre over noget på arbejdet, selv om hendes mandlige kollega havde akkurat samme reaktion og ikke blev irettesat.

Og dengang hun til en jobsamtale ikke fik det forbudte spørgsmål om, hvorvidt hun forventede barsel i fremtiden, men så alligevel…

»Hvor gammel er du egentlig? Og er du gift? Aha… har I børn? den type spørgsmål får man bare, og så ved man godt, hvad det handler om,« siger Gine Kampmann.

»Jeg håber, at de nye barselsregler betyder, at det fremover bliver nemmere for kvinder i den fødedygtige alder at få lederjob – det er noget af det, vi kommer til at følge tæt hos EQUALIS,« smiler hun.

Artiklen blev først bragt i JP RANDERS

SENESTE

Vil du være med til at nedbryde de strukturelle og kulturelle barrierer for ligestilling og diversitet, som eksisterer i vores samfund og erhvervsliv? Så er det dig, vi leder efter! EQUALIS er Danmarks uafhængige tænketank for ligestilling og kønsdiversitet. Vi arbejder uafhængigt af politiske og kommercielle interesser for at fremme politiske rammevilkår, der understøtter behovet for øget ligestilling og diversitet - i erhvervslivet, på uddannelser, i civilsamfundet og i hjemmet.

Den 23. november 2022 vedtog EU et direktiv om kønskvoter i bestyrelser for børsnoterede virksomheder med mindst 250 ansatte. Det betyder, at Danmark og de øvrige medlemslande ved udgangen af 2024 skal give Kommissionen besked om, hvordan virksomhederne vil blive sanktioneret, hvis de ikke lever op til reglerne. Derudover skal medlemslandene beslutte, hvordan direktivet skal indskrives i egen lovgivning. Med dette korte inspirationskatalog samler tænketanken EQUALIS op på, hvordan EU selv, medlemslandene og andre associerede lande forholder sig til sanktionering af børsnoterede virksomheder, der ikke lever op til de måltal, der sættes.

Det danske ligestillingsarbejde skal styrkes. Ligestillingsministeriet har behov for en ordentlig muskel at arbejde med. Danmark har brug for et regulært ligestillingsråd bestående af uafhængige eksperter, som skal rådgive Ligestillingsministeriet og regeringen og have styr på al den viden vi har, og den vi mangler på området, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med ikke bare formel men reel ligestilling. Derfor er EQUALIS gået sammen med Lederne omkring en 8. marts kampagne: Giv ligestilling en ordentlig muskel!