EQUALIS indgår alliance med IDA, Djøf og DM om at ændre barselsreglerne for at fremme ligestilling og styrke sammenhængskraften i samfundet

Det er langt fra alle, der har ret til barsel med løn.

I en befolkningsundersøgelse, som Epinion har gennemført for EQUALIS, svarer mere end hver tredje af de respondenter, der har været på barsel indenfor de seneste tre år, er på barsel eller skal på barsel i løbet af det næste halve år, at deres ret til at få løn under barsel afhænger af, hvor længe de har været ansat.

”Det er ikke blot urimeligt, men afholder også mænd fra at holde barsel, skader ligestillingen og hæmmer mobiliteten på arbejdsmarkedet,” lyder det i en fælles udtalelse fra EQUALIS og fagforeningerne Djøf, DM og IDA, der tilsammen repræsenterer cirka 310.000 lønmodtagere.

Alliancen opfordrer politikerne til at ændre barselsreglerne, så flere – uanset anciennitet – får mulighed for at få løn under barsel.

Barselsalliancen vil fremadrettet arbejde for en modernisering af barselsreglerne ved løbende at levere ny viden om problemerne ved de nuværende regler samt anbefale konkrete ændringer.

Alliancen vil blandt andet arbejde for, at:

  • Anciennitetskrav bliver fjernet, så muligheden for at gå på barsel med løn ikke skal afhænge af, hvor længe man har været ansat. 
  • Fordelingen af barselsfondenes refusionsuger bliver tilpasset øremærkningen af barselsorloven.

Og det skal blandt andet ske, fordi:

  • Anciennitetskrav i barselsfondene rammer de fødende økonomisk. 
  • Kravene kan forhindre særligt fædre i at tage den øremærkede barsel, der i 2022 ellers blev ændret fra to til 11 ugers øremærket orlov. 
  • Kravene resulterer i mindre fleksibilitet på arbejdsmarkedet, da de kan betyde, at både mænd og kvinder holder sig fra at skifte job, fordi det medfører en risiko for at miste retten til løn under barsel.
  • Kravene er med til at fastholde løn- og pensionsgabet mellem mænd og kvinder, da kvinder gennemsnitligt tager længere barsel end mænd.

Er du nysgerrig på alliancens arbejde? Så læs mere om vores forslag til politikerne i vores policydokument her: Modernisér reglerne for barselsrefusion