EQUALIS EXPLAINER – Hvad ved vi om brugen af rollemodeller til øget kønsdiversitet?

Læs den her: EQUALIS EXPLAINER – Rollemodeller

Kaster du et blik over den offentlige debat på diversitetsagendaen, vil du hurtigt støde på politikere og andre meningsdannere, der taler for en øget brug af rollemodeller som et led i at styrke mere lige kønssammensætning på det danske arbejdsmarked, både horisontalt, vertikalt og i iværksætterøkosystemet.

Men er der noget om snakken? Virker rollemodeller? Hvordan? For hvem?
Hvad skal man – politikere, erhvervsliv, uddannelsessektor – være opmærksom på, hvis man vil anvende dem som løftestang til at skabe et mere diverst arbejdsmarked?

Det forsøger vi med denne EXPLAINER at blive klogere på.