EQUALIS EXPLAINER – Hvad er op og ned i debatten om øremærket barsel til fædre/medforældre?

Få et hurtigt overblik her: https://equalis.dk/wp-content/uploads/2023/03/Barselsexplainer-TwoPager.pdf

Eller læs hele Explaineren her: https://equalis.dk/wp-content/uploads/2023/03/Barselsexplainer-1.pdf


Den 2. august 2022 trådte en ny lovgivning i kraft, som sikrer mere øremærket barselsorlov til mænd og medforældre. Ligeledes er betalt løn under fædre og medforældres øremærkede barsel blevet et centralt element i flere overenskomster under OK23.

Lovgivningen er mange steder blevet hilst velkommen og hyldet som et længe ventet fremskridt for fædre og børns rettigheder til hinanden, og som et fremskridt for ligestillingen på arbejdsmarkedet. Men der er også røster i debatten, der kritiserer den øremærkede barsel.

Vi har derfor i Tænketanken EQUALIS skabt et vidensbaseret overblik over de argumenter, der hyppigst florerer i debatten og set nærmere på den viden, argumenterne beror på.