Arkivfoto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix

UDGIVET

3. marts 2023

SKREVET AF

EQUALIS
EQUALIS-direktør: DI og Dansk Erhverv glemmer ligestillingsaspekt i kandidatfredning

Debatindlæg af Gine Maltha Kampmann, adm. direktør, tænketanken EQUALIS.

Fred stem-, ingeniør- og sundhedsuddannelserne fra SVM-regeringens uddannelsesreform. Sådan lød det fra Dansk Industris politiske direktør, Emil Fannikke Kiær, og uddannelseschef i Dansk Erhverv, Mads Eriksen Storm, i Børsen. I DI’s og DE’s argumentation indgår flere elementer, blandt andet at disse uddannelser i forvejen er erhvervsrettede, og at deres dimittender i høj grad efterspørges af erhvervslivet.

Hvilken vej der er den rigtige at gå i reformen af kandidatuddannelser, vil jeg ikke gøre mig til dommer over. Men jeg vil anføre, at DI og DE glemmer et vigtigt aspekt, når de ikke med et ord nævner de konsekvenser, deres forslag kan få for ligestillingen på arbejdsmarkedet.

En fredning af uddannelser, der i høj grad udgør klasseeksempler på kønsstereotype uddannelsesvalg, risikerer nemlig at forstærke de kønsforskelle på arbejdsmarkedet, mange aktører arbejder for at finde løsninger på.

“Det kan betyde endnu større forskelle i formuer og en udvidelse af pensionskløften i fremtiden”

Data fra Danmarks Statistik viser, at kvinder er overrepræsenterede på humanistiske, samfunds- og
sundhedsvidenskabelige uddannelser, mens mænd særligt betræder gangene på de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Uddannelsesreformen ender med at betyde, at kvinder i gennemsnit kommer til at studere færre år end mænd, fordi de i højere grad tager uddannelser, der ikke er fredet, og det kan betyde endnu større forskelle i formuer og en udvidelse af pensionskløften i fremtiden.

Tænketanken EQUALIS’ nye måleværktøj, Diversitetsbarometeret, viser f.eks., at mænds (i alderen 60-65 år) pensionsformue før skat er 87.100 kr. større end kvinders.

Omvendt kan en erhvervsretning af uddannelser, hvor der er høj ledighed og mange kvinder, vise sig at være en vej til at mindske formue- og pensionsgabet mellem kønnene. Dertil kommer, at vi ikke ved, hvilken betydning de forskellige scenarier for kandidatuddannelsernes omlægning vil få for f.eks. mænds gennemsnitlige uddannelsesniveau.

Derfor appellerer jeg til, at en systematisk ligestillingsvurdering indgår som et naturligt element i de beslutninger, der skal træffes om kandidatuddannelsernes fremtid. For uanset hvordan vi vender og drejer det, kan vi ikke komme udenom at forholde os til kønsbalancen i uddannelsessystemet – og kvaliteten af uddannelserne – når vi ønsker et mindre kønsopdelt arbejdsmarked i fremtiden.

Først bragt på børsen.dk

SENESTE

Vil du være med til at nedbryde de strukturelle og kulturelle barrierer for ligestilling og diversitet, som eksisterer i vores samfund og erhvervsliv? Så er det dig, vi leder efter! EQUALIS er Danmarks uafhængige tænketank for ligestilling og kønsdiversitet. Vi arbejder uafhængigt af politiske og kommercielle interesser for at fremme politiske rammevilkår, der understøtter behovet for øget ligestilling og diversitet - i erhvervslivet, på uddannelser, i civilsamfundet og i hjemmet.

Den 23. november 2022 vedtog EU et direktiv om kønskvoter i bestyrelser for børsnoterede virksomheder med mindst 250 ansatte. Det betyder, at Danmark og de øvrige medlemslande ved udgangen af 2024 skal give Kommissionen besked om, hvordan virksomhederne vil blive sanktioneret, hvis de ikke lever op til reglerne. Derudover skal medlemslandene beslutte, hvordan direktivet skal indskrives i egen lovgivning. Med dette korte inspirationskatalog samler tænketanken EQUALIS op på, hvordan EU selv, medlemslandene og andre associerede lande forholder sig til sanktionering af børsnoterede virksomheder, der ikke lever op til de måltal, der sættes.

Det danske ligestillingsarbejde skal styrkes. Ligestillingsministeriet har behov for en ordentlig muskel at arbejde med. Danmark har brug for et regulært ligestillingsråd bestående af uafhængige eksperter, som skal rådgive Ligestillingsministeriet og regeringen og have styr på al den viden vi har, og den vi mangler på området, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med ikke bare formel men reel ligestilling. Derfor er EQUALIS gået sammen med Lederne omkring en 8. marts kampagne: Giv ligestilling en ordentlig muskel!