UDGIVET

24. februar 2023

SKREVET AF

EQUALIS
EQUALIS deltager i Folkemødet 2023

Vi glæder os til at tale meget mere ligestilling og diversitet, hvad enten det er i kontekst af barsel, ledelse, fremtidens erhvervsliv, ESG strategier eller andre vigtige tematikker for arbejdsmarkedet.
 
Debatten om, hvordan vi skaber et mere ligestillet arbejds- og erhvervsliv, bliver ved med at være aktuel. Særligt fordi vi i Danmark har en tendens til at tro, at vi da har ligestilling, selvom data imidlertid viser noget andet. 
 
I Danmarks første Diversitetsbarometer, som vi lancerede tidligere på måneden, står det klart, at der stadig står strukturelle og kulturelle barrierer i vejen for at opnå reel ligestilling mellem kønnene. Vejen til at bryde de barrierer vil vi rigtig gerne være med til at debattere og levere ekspertviden på. Derfor:
 
Mangler jeres Folkemødeevent en ekspert, der kan kontekstualisere ligestillingsdebatten ud fra et sagligt, fagligt og datadrevet perspektiv? Ønsker I at skabe en debat, der fokuserer på konstruktive løsninger og reel forandring?
 

I EQUALIS arbejder vi ud fra devisen, at kun med data og viden kan vi komme problematikkerne til livs. Med udgangspunkt i den nyeste forskning, nyeste tal og konkrete initiativer stiller vi os til rådighed for virksomheder, institutioner og organisationer på Folkemødet. Det kan både være som paneldeltager, ekspert eller noget tredje. Det er helt op til jer. 
 
Lyder vi som et godt match til jeres event? Så kontakt administrerende direktør for Tænketanken EQUALIS, Gine Maltha Kampmann, for at høre mere.
 
Tlf.: 25 85 02 92
E-mail: gine@equalis.dk
 
Vi ses på Bornholm!

SENESTE

Vil du være med til at nedbryde de strukturelle og kulturelle barrierer for ligestilling og diversitet, som eksisterer i vores samfund og erhvervsliv? Så er det dig, vi leder efter! EQUALIS er Danmarks uafhængige tænketank for ligestilling og kønsdiversitet. Vi arbejder uafhængigt af politiske og kommercielle interesser for at fremme politiske rammevilkår, der understøtter behovet for øget ligestilling og diversitet - i erhvervslivet, på uddannelser, i civilsamfundet og i hjemmet.

Den 23. november 2022 vedtog EU et direktiv om kønskvoter i bestyrelser for børsnoterede virksomheder med mindst 250 ansatte. Det betyder, at Danmark og de øvrige medlemslande ved udgangen af 2024 skal give Kommissionen besked om, hvordan virksomhederne vil blive sanktioneret, hvis de ikke lever op til reglerne. Derudover skal medlemslandene beslutte, hvordan direktivet skal indskrives i egen lovgivning. Med dette korte inspirationskatalog samler tænketanken EQUALIS op på, hvordan EU selv, medlemslandene og andre associerede lande forholder sig til sanktionering af børsnoterede virksomheder, der ikke lever op til de måltal, der sættes.

Det danske ligestillingsarbejde skal styrkes. Ligestillingsministeriet har behov for en ordentlig muskel at arbejde med. Danmark har brug for et regulært ligestillingsråd bestående af uafhængige eksperter, som skal rådgive Ligestillingsministeriet og regeringen og have styr på al den viden vi har, og den vi mangler på området, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med ikke bare formel men reel ligestilling. Derfor er EQUALIS gået sammen med Lederne omkring en 8. marts kampagne: Giv ligestilling en ordentlig muskel!