Du arbejder ikke med verdensmålene, når du ”kun” arbejder med klima og miljø

Debatindlæg af Gine Maltha Kampmann, administrerende direktør i Tænketanken EQUALIS.

Vi skal stille krav til kønsligestilling i samme udstrækning som vi stiller krav til, at Danmark lever op til klima- og miljømålene, skriver Gine Maltha Kampmann, administrerende direktør for tænketanken Equalis.

Vi har taget verdensmålene til os, men vi reducerer ofte målene til at omhandle klima, miljø og forbrug.

Den fremtid vi går i møde, skal uomtvisteligt være grøn, ja. Men fremtiden skal også være ligestillet. Det skal vi huske os selv på, hvis vi vil gøre en bæredygtig forskel.  

Bæredygtighed i almindelig tale handler hurtigt om CO2-udledning, cirkulær økonomi, nu også energipolitik – og ingen af associationerne til bæredygtighed er forkerte. Men det er vigtigt, at vi får understreget, at de kun repræsenterer en brøkdel af verdensmålenes fokus.

Vi glemmer 11 verdensmål

Verdensmålsdagsordenen omfatter tre kerneelementer: økonomisk vækst, social inklusion og miljøbeskyttelse.

Tilsammen danner disse indbyrdes forbundne principper grundlaget for de 17 verdensmål, som udgør en plan for bæredygtig udvikling. Og ud af de 17 verdensmål, er kun seks af dem direkte relateret til klima og miljø.

Alligevel bliver de andre 11 mål, og de udfordringer, de relaterer sig til, ofte glemt i den danske verdensmålsdebat.

Lige nu kan grunden findes i en række akutte udfordringer, det danske samfund står overfor: Inflationskrise, energikrise, klimakrise og mangel på arbejdskraft.

Men vil vi sikre bæredygtig udvikling af vores samfund, i akut krisehåndtering og på længere sigt, må og skal vi huske bredden i verdensmålene, og sikre, at de kan spille sammen mod en positiv udvikling.  

Kønsligestilling får os tættere på målet 

Et af de verdensmål, der har tyngde til at bære en multiplikatoreffekt på tværs af de andre mål, er verdensmål nummer fem: At opnå lighed mellem kønnene.

Kønsligestilling kan på mange måder ses som en forudsætning for opfyldelse af flere af de øvrige verdensmål.

Det skyldes, at køn eksisterer i krydsfeltet mellem økonomiske, sociale og miljømæssige spørgsmål om bæredygtig udvikling. Ligestilling mellem kønnene har tillige sit eget mål (verdensmål nummer fem), men nævnes også eksplicit i ti af de andre mål.

Eksempelvis indgår kønsligestilling i verdensmål nummer otte om anstændige jobs og økonomisk vækst, blandt andet gennem fokus på ligeløn for arbejde med samme værdi. For verdensmål nummer ti om mindre ulighed fokuseres samtidig på styrkelse af social, økonomisk og politisk inklusion, hvor andel af kvinder i politik søges øget.

Alligevel ydes verdensmål nummer fem ikke retfærdighed i verdensmålsdebatten.

Vil vi gøre en forskel på tværs af verdensmålene, skal vi således til at interessere os mere for kønsligestilling.

Stil krav til ligestilling som til klima

Som samfund bør vi starte med at stille krav til virksomheders, organisationers, for slet ikke at tale om politikeres, konkrete handlinger til at nå mål og delmål om kønsligestilling.

Og vi skal gøre det i samme udstrækning som vi stiller krav til, at Danmark lever op til klima- og miljømålene.

Krav til handlinger bør først og fremmest tage udgangspunkt i verdensmålsdata. De danske målepunkter, der er udviklet i samarbejde mellem Danmarks Statistik og 2030-panelet er et fremragende sted at starte. De danske målpunkter sætter verdensmålene i en dansk kontekst, og er således et konkret redskab til at tage bestik af, hvor vi er og hvor vi vil hen.

På baggrund af disse målepunkter skal vi som samfund evaluere, hvor vi er på alle delmålene, der relaterer sig til kønsligestilling, og sætte ambitioner for hvilket niveau, vi vil ramme, førend vi beslutter os for, at vi er i mål.

Her mangler vi konkret politisk handling. Sæt de mål.

Det er ikke nok at konstatere, som Regeringen gør i sin Handlingsplan for FN’s verdensmål, at andelen af kvinder i lederstillinger har været stigende de sidste ti år.

Eller at vi i Danmark har levet op til delmål 5.1 om at stoppe diskrimination af kvinder og piger, fordi ”I Danmark findes der retlige rammer, blandt andet Ligestillingsloven, som har til formål at fremme, håndhæve og overvåge ligestilling.”

Ligestillingslovgivning og diskrimination sameksisterer i dag, så er vi virkelig nået målet? Fordi, hvor vil vi hen? Hvad er ambitionen?

Vi må alle stille krav til, at der formuleres konkrete handlinger, der får os derhen. Handlinger, der skal bygge på forskning, vidensbaserede erfaringer og løsninger, og er lavet i partnerskab med forskere, virksomheder og organisationer.

Handlinger, der reelt henvender sig til verdensmålene, og ikke kun klima og miljø. Et ligestillet samfund er et bæredygtigt samfund.

Først bragt i Altinget