Barselsåret, der gik: ét år med øremærket barsel til fædre og medforældre

Læs om hovedkonklusioner fra det første år og den viden, der ligger bag her: Barselsåret der gik

Velkommen tilbage fra barsel!

Den 2. august 2022 trådte direktivet om øremærket barsel til fædre og medforældre i kraft. Og derfor er det netop i denne tid, at de første fædre, der har gjort brug af deres ret til mere barsel via øremærkede barselsuger, vender tilbage til arbejdsmarkedet. Det er værd at markere!

Med denne udgivelse tager vi temperaturen på ‘barselsåret der gik’. Hvad ved vi om implementeringen af direktivet indtil videre? Og hvad skal vi være særligt opmærksomme på for at understøtte den bedst mulige implementering i den næste tid?

I samarbejde med Philip Rosenbaum og Jakob Egholt Søgaard, som forsker i effekterne af den øremærkede forældreorlov, ser vi på foreløbig viden og fremadrettede opmærksomhedspunkter i forbindelse med indførelsen af direktivet.