Praktikanter til Tænketanken EQUALIS

Vil du være med til at nedbryde de strukturelle og kulturelle barrierer for ligestilling og diversitet, som eksisterer i vores samfund og erhvervsliv? Så er det dig, vi leder efter!

EQUALIS er Danmarks uafhængige tænketank for ligestilling og kønsdiversitet. Vi arbejder uafhængigt af politiske og kommercielle interesser for at fremme politiske rammevilkår, der understøtter behovet for øget ligestilling og diversitet – i erhvervslivet, på uddannelser, i civilsamfundet og i hjemmet.

Inspirationskatalog – Sanktionsmuligheder: Lovgivning om kønskvoter og måltal

Den 23. november 2022 vedtog EU et direktiv om kønskvoter i bestyrelser for børsnoterede virksomheder med mindst 250 ansatte. Det betyder, at Danmark og de øvrige medlemslande ved udgangen af 2024 skal give Kommissionen besked om, hvordan virksomhederne vil blive sanktioneret, hvis de ikke lever op til reglerne. Derudover skal medlemslandene beslutte, hvordan direktivet skal indskrives i egen lovgivning.
Med dette korte inspirationskatalog samler tænketanken EQUALIS op på, hvordan EU selv, medlemslandene og andre associerede lande forholder sig til sanktionering af børsnoterede virksomheder, der ikke lever op til de måltal, der sættes.

Danmark skal have et ligestillingsråd

Det danske ligestillingsarbejde skal styrkes. Ligestillingsministeriet har behov for en ordentlig muskel at arbejde med. Danmark har brug for et regulært ligestillingsråd bestående af uafhængige eksperter, som skal rådgive Ligestillingsministeriet og regeringen og have styr på al den viden vi har, og den vi mangler på området, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med ikke bare formel men reel ligestilling.

Derfor er EQUALIS gået sammen med Lederne omkring en 8. marts kampagne: Giv ligestilling en ordentlig muskel!

EQUALIS EXPLAINER – Hvad er op og ned i debatten om øremærket barsel til fædre/medforældre?

Den 2. august 2022 trådte en ny lovgivning i kraft, som sikrer mere øremærket barselsorlov til mænd og medforældre. Ligeledes er betalt løn under fædre og medforældres øremærkede barsel blevet et centralt element i flere overenskomster under OK23.

Lovgivningen er mange steder blevet hilst velkommen og hyldet som et længe ventet fremskridt for fædre og børns rettigheder til hinanden, og som et fremskridt for ligestillingen på arbejdsmarkedet. Men der er også røster i debatten, der kritiserer den øremærkede barsel.

EQUALIS deltager i Folkemødet 2023

Mangler jeres Folkemødeevent en ekspert, der kan kontekstualisere ligestillingsdebatten ud fra et sagligt, fagligt og datadrevet perspektiv? Ønsker I at skabe en debat, der fokuserer på konstruktive løsninger og reel forandring?

Udgivelse af Diversitetsbarometer 2023

Med lanceringen af Danmarks første Diversitetsbarometeret eksekverer Tænketanken EQUALIS, sammen med Deloitte og muliggjort af Spar Nord Fonden, på visionen om at skabe et samlet og autoritativt datagrundlag, der afdækker, hvordan det står til med ligestilling og kønsdiversitet på det danske arbejdsmarked.

Topchefen troede det gik så godt med ligestilling. Så spurgte han de ansatte

Det gik ret godt med ligestillingen. Alle kunne blive chefer, hvis de havde lyst og evner.

Sådan troede Lars Rasmussen egentligt, det var, for Coloplast, som han var administrende direktør for i en årække, var en vækstvirksomhed, så der var altid mangel på ledere, og man kunne, både tænkte og sagde han, få al den karriere, man havde lyst til, hvis man viste gode resultater og folk godt kunne lide at arbejde sammen med en. Tallene så også fine ud. 45 pct. af lederne i virksomheden var kvinder.