UDGIVET

8. november 2022

SKREVET AF

EQUALIS
Alle nye lovforslag skal tjekkes for ligestillingseffekter. Men kun 11 procent bliver det

Debatindlæg af Gine Maltha Kampmann, adm. dir. i Tænketanken EQUALIS

Politikerne Yildiz Akdogan og Line Gessø advokerer for en langsigtet ligestillingsstrategi, og det skal vi selvfølgelig også have. Men vi kan begynde med at ligestillingsvurdere alle nye lovforslag, som ministrene allerede er forpligtede til, men bare ikke gør.

En langsigtet ligestillingsstrategi skal hjælpe med at indtænke ligestilling i alt lovgivningsarbejde. Sådan skrev Line Gessø Hansen og Yildiz Akdogan i et læserbrev den 24. oktober. Men vi behøver ikke vente på sådan en strategi for at kunne trække i arbejdstøjet.

Vi har nemlig ligestillingsvurdering som værktøj i værktøjskassen, for fagministerierne er allerede, som loven ser ud nu, forpligtet til at ligestillingsvurdere ny lovgivning. De gør det bare ikke.

Love er som udgangspunkt kønsneutrale. Virkningerne kan imidlertid være af større betydning for det ene frem for det andet køn. Det kan betyde, at loven i mindre grad får den tilsigtede effekt, eller at en lov kan have en utilsigtet negativ konsekvens for et køn. Derfor skal de politiske beslutningstagere være bevidste om kønsaspektet fra begyndelsen: Det er det, en ligestillingsvurdering bruges til.

Ligestillingsvurdering er en metode til at indarbejde køn og ligestilling i offentlig forvaltning og planlægning. Det er en anerkendt metode, kendt som gender mainstreaming. Danmark er internationalt forpligtet til at ligestillingsvurdere ifølge EU-traktatens artikel 2 og 3, og denne forpligtelse er fremgår også af ligestillingslovens § 4.

Det er fagministrene, der har ansvaret for ligestilling og ligestillingsvurdering i eget ressort. Men i lovprogrammet 2021/2022 blev blot 20 lovforslag, svarende til 11 procent af det samlede antal, ligestillingsvurderet. Heraf kommer langt de fleste fra ligestillingsministerens ressortområde, nemlig Transportministeriet. Samtidig varierer processen for ministeriernes ligestillingsvurdering.

Derfor er problemet ikke så meget, at vi mangler en langsigtet strategi – hvad vi dog afgjort også gør – men at kravet om brug af metoden er implementeret på en sporadisk og fragmenteret måde.

Ligestilling blev ingen retfærdighed ydet i valgkampen, og der er uomtvisteligt behov for en langsigtet ligestillingsstrategi for Danmark. For ja, vi sakker mere og mere bagud.

Men vi skal ikke vente på en langsigtet strategi, før vi indtænker ligestilling i vores love. Embedsværket og politikere kan begynde med at benytte den metode, som de allerede har til rådighed og er forpligtet på.

Debatindlægget er først bragt i Information

SENESTE

Vil du være med til at nedbryde de strukturelle og kulturelle barrierer for ligestilling og diversitet, som eksisterer i vores samfund og erhvervsliv? Så er det dig, vi leder efter! EQUALIS er Danmarks uafhængige tænketank for ligestilling og kønsdiversitet. Vi arbejder uafhængigt af politiske og kommercielle interesser for at fremme politiske rammevilkår, der understøtter behovet for øget ligestilling og diversitet - i erhvervslivet, på uddannelser, i civilsamfundet og i hjemmet.

Den 23. november 2022 vedtog EU et direktiv om kønskvoter i bestyrelser for børsnoterede virksomheder med mindst 250 ansatte. Det betyder, at Danmark og de øvrige medlemslande ved udgangen af 2024 skal give Kommissionen besked om, hvordan virksomhederne vil blive sanktioneret, hvis de ikke lever op til reglerne. Derudover skal medlemslandene beslutte, hvordan direktivet skal indskrives i egen lovgivning. Med dette korte inspirationskatalog samler tænketanken EQUALIS op på, hvordan EU selv, medlemslandene og andre associerede lande forholder sig til sanktionering af børsnoterede virksomheder, der ikke lever op til de måltal, der sættes.

Det danske ligestillingsarbejde skal styrkes. Ligestillingsministeriet har behov for en ordentlig muskel at arbejde med. Danmark har brug for et regulært ligestillingsråd bestående af uafhængige eksperter, som skal rådgive Ligestillingsministeriet og regeringen og have styr på al den viden vi har, og den vi mangler på området, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med ikke bare formel men reel ligestilling. Derfor er EQUALIS gået sammen med Lederne omkring en 8. marts kampagne: Giv ligestilling en ordentlig muskel!