Kom til oplæg med EQUALIS på Dokk1 i Aarhus

Ligestillings- og diversitetsudfordringer på arbejdsmarkedet lige nu: Hvor langt er vi fra at opnå reel ligestilling mellem kønnene på arbejdsmarkedet i Danmark?

Alt for længe har vi hørt på alt for optimistiske konklusioner på de spørgsmål. Konklusioner, der har bund i en skæv selvfortælling i Danmark om, at vi da har — eller er tæt på at have — ligestilling mellem kønnene.

Men sandheden er, at der i Danmark eksisterer en lang række kulturelle og strukturelle barrierer for lige muligheder på arbejdsmarkedet, og kun hvis vi starter en løsningsorienteret og datadrevet samfundssamtale, kan vi få brudt de barrierer ned. 

Kom med, når administrerende direktør for Tænketanken EQUALIS, Gine Maltha Kampmann, giver indblik i det samlede og nødvendige vidensgrundlag, der hidtil har manglet for at skubbe på og for at træffe bæredygtige og fremsynede beslutninger på ligestillings- og diversitetsområdet på Dokk1 i Aarhus d. 12. december kl. 17:00-18:30.

Du vil bl.a. blive introduceret for EQUALIS’ måle- og monitoreringsværktøjet, Diversitetsbarometeret, som er et årligt autoritativt datasæt, der afdækker kønsligestilling og -diversitet på hele det danske arbejdsmarked. Som det eneste af sin slags, er det nemlig for første gang i Danmark blevet muligt løbende at følge og sammenligne udviklingen for ligestillingen på tværs af hele det danske arbejdsmarked ud fra temaerne 1) Uddannelse og karriere, 2) Arbejdsmiljø, 3) Arbejdsmarkedstilknytning, 4) Ansvar og ledelse og 5) Indkomst og formue. 

Tænketanken EQUALIS er Danmarks uafhængige tænketank for ligestilling og kønsdiversitet. EQUALIS er en non-profit og politisk samt kommercielt uafhængig tænketank, der arbejder vidensbaseret, løsningsorienteret og partnerskabssøgende.

Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

Sted: Dokk1 i Aarhus
Tid: 17:00-18:30