Skip to content

Danmark har brug for en dansk tænketank, der med afsæt i erhvervslivets behov, arbejder målrettet for at sikre øget ligestilling og lige muligheder for alle. 

EQUALIS har til formål at fremme, skabe og formidle viden om hvordan vi sikrer optimale betingelser for ligestilling i Danmark.

EQUALIS holder beslutningstagere fast på at skabe forandring gennem konkrete, vidensbaserede løsninger.

EQUALIS arbejder med udgangspunkt i faglige analyser for at ændre de rammevilkår, der udgør en kulturel og strukturel barriere for op opnå lige muligheder for alle køn.

EQUALIS er den uafhængige instans, der bygger bro mellem erhvervslivets stigende behov og politikernes mulighed for at skabe den nødvendige incitamentsstruktur, der skal til, for at Danmark når op på niveau med de øvrige nordiske lande.


EQUALIS går fra ord til handling!

Hvis du vil vide mere så skriv til Cecilie på cecilie@equalis.dk.