Skip to content

EQUALIS 

Tænketanken der fremmer diversitet

Danmark kan få flere kvinder i ledelse Men det kræver vidensbaserede løsninger og forbedrede rammevilkår

Hjemmeside Viden og Analyser shutterstock_388995775

Viden og analyser

EQUALIS tilvejebringer konkret, danskbaseret viden, der kobler diversitet og ligestilling til gevinster for erhvervslivets forretning og samfundsøkonomien

Analyserer de økonomiske konsekvenser af manglende udnyttelse af al talent i erhvervslivet

Analyserer hvilke barrierer, der står i vejen for, at både kvinder og mænd får mulighed for at bringe deres fulde potentiale i spil

Folketinget_eksteriør.100411_528.Fotograf_Anders Hviid

Policy

EQUALIS arbejder policybaseret og bringer ny viden og forskning ud til de samfundsaktører, der kan fremme kvinders adgang ledende positioner i erhvervsliv og samfund

Udarbejder forslag til lovændringer og ændrede rammevilkår, der er behov for og udvælger i dialog med bestyrelsen en række mærkesager, der fremmes politisk

Tager del i den offentlige debat og påvirker erhvervslivet og det politiske niveau gennem løbende dialog og samarbejde 

Design uden navn (39)

Partnerskaber

EQUALIS indgår partnerskaber med erhvervsliv og offentlige institutioner, der ønsker at fremme og bidrage til  konkrete løsninger og handlinger

Erhvervsliv og organisationer har mulighed for at blive tilknyttet som videnspartnere og samarbejder omkring konkrete analyser, kampagner og arrangementer

Initiativer der fremmer viden og debat, hvis mål er at skabe viden, dialog og samarbejde

Vi står bag EQUALIS

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen er forperson i Equalis’ bestyrelse. Desuden bestyrelsesformand i Coloplast, Lundbeck og Igenomix. Bestyrelsesmedlem Københavns Universitet. Formand for DIsMangfoldighedsudvalg. Tidligere CEO i Coloplast og har i flere år været på Harvard Business Reviews liste over bedste topchefer i det globale erhvervsliv. Lars Rasmussen er uddannet ingeniør.

Malene Brandt

Malene Brandt

Malene Brandt er ansvarlig for partnerskaber i Equalis. Hun har blandt andet være forretningsudvikler og digital direktør hos TV 2, Bates og Berlingske Tidende. Sit stærke kommercielle indsigt og viden om bæredygtig forretningsudvikling har hun desuden gjort brug af som CSR & Corporate Relationship Manager hos Røde Kors og WWF Verdensnaturfonden.

Cecilie Struch Drøhse

Cecilie Struch Drøhse

Cecilie Struch Drøhse er cand.jur med en erfaring inden for bl.a. HR, CSR og strategi. Hun begyndte sin juridiske karriere hos Kammeradvokaten og har rådgivet departementschefer, topledelser og bestyrelser i Miljøministeriet og senest i Rejsekort & Rejseplan som Sekretariatschef. I dag arbejder Cecilie som konsulent hos Amrop ExecutiveSearch.

Tine Lund-Bretlau

Tine Lund-Bretlau

Tine Lund-Bretlau er journalist med en master i politisk kommunikation fra London. Hun har +15 års erfaring med politisk interessevaretagelse og ledelse fra stillinger i Klima- og Energiministeriet, Miljøministeriet, Børns Vilkår og Femern A/S. Tine har tillige været særlig rådgiver for Marianne Jelved og er i dag partner i public affairs bureauet White Cloud.