Skip to content

EQUALIS 

Tænketanken der fremmer diversitet

Danmark kan få flere kvinder i ledelse Men det kræver vidensbaserede løsningsforslag, der forbedrer rammebetingelserne

Hjemmeside Viden og Analyser shutterstock_388995775

Viden og analyser

EQUALIS tilvejebringer konkret, danskbaseret viden, der kobler diversitet og ligestilling til gevinster for erhvervslivets forretning og samfundsøkonomien

Analyserer de økonomiske konsekvenser af manglende udnyttelse af al talent i erhvervslivet

Analyserer hvilke barrierer, der står i vejen for, at både kvinder og mænd får mulighed for at bringe deres fulde potentiale i spil

Folketinget_eksteriør.100411_528.Fotograf_Anders Hviid

Policy

EQUALIS arbejder policybaseret og bringer ny viden og forskning ud til de samfundsaktører, der kan fremme kvinders adgang ledende positioner i erhvervsliv og samfund

Udarbejder forslag til lovændringer og ændrede rammevilkår, der er behov for og udvælger i dialog med bestyrelsen en række mærkesager, der fremmes politisk

Tager del i den offentlige debat og påvirker erhvervslivet og det politiske niveau gennem løbende dialog og samarbejde 

Design uden navn (39)

Partnerskaber

EQUALIS indgår partnerskaber med erhvervslivet og offentlige institutioner, der fremmer og bidrager til  konkrete løsninger og handlinger

Erhvervsliv og organisationer tilknyttes som videnspartnere og samarbejder med EQUALIS om konkrete analyser, kampagner og arrangementer.

Vi har stiftet EQUALIS

Cecilie Struch Drøhse

Cecilie Struch Drøhse

Cecilie Struch Drøhse er cand.jur med en erfaring inden for bl.a. HR, CSR og strategi. Hun begyndte sin juridiske karriere hos Kammeradvokaten og har rådgivet departementschefer, topledelser og bestyrelser i Miljøministeriet og senest i Rejsekort & Rejseplan som Sekretariatschef. I dag arbejder Cecilie som konsulent hos Amrop ExecutiveSearch.

Tine Lund-Bretlau

Tine Lund-Bretlau

Tine Lund-Bretlau er journalist med en master i politisk kommunikation fra London. Hun har +15 års erfaring med politisk interessevaretagelse og ledelse fra stillinger i Klima- og Energiministeriet, Miljøministeriet, Børns Vilkår og Femern A/S. Tine har tillige været særlig rådgiver for Marianne Jelved og er i dag partner i public affairs bureauet White Cloud.